HARMONIJA KONTRAPUNKT
(komisija: V. Milojičić, N. Subotić, O. Stambolić) (komisija: S. Bulbić, O. Stambolić, D.Jovanović)
pismeni – 27.08. u 10:00, mala sala pismeni – 29.08. u 10, mala sala
usmeni – 28.08., mala sala usmeni – 30.08. u 10:00, mala sala
10:00 II smš
11:00 III smš
MUZIČKI OBLICI ISTORIJA MUZIKE
(komisija: V. Milojičić, N. Subotić, O. Stambolić) (komisija: M. Latić, O. Stambolić, D. Jovanović)
27.08. u 9, mala sala 29.08. u 9:30, soba 30
SOLFEĐO HOR
(komisija: O. Stambolić, V. Rakonjac, S. Bulbić) (komisija: M. Pančić, S. Bulbić, D. Jovanović)
30.08. u 9:30, soba 30 29.08. u 12, mala sala
SOCIOLOGIJA I FILOZOFIJA ENGLESKI JEZIK
(komisija: N. Marjanović, S. Todorović, S. Đukić) (komisija: I. Mihailović, S. Todorović, S. Đukić)
28.08. u 10, soba 36 28.08. u 9:30, soba 36)
GLAVNI PREDMET UPOREDNI KLAVIR
29.08. i 30.08., satnica naknadno 30.08., satnica naknadno
MATURSKI – SRPSKI
(komisija: S. Đukić, I. Mihailović, S. Todorović)
30.08. u 12, soba 36