Mesto:Beograd
Adresa:Vojvode Stepe 82
PTT:11000
Opština:Voždovac
Telefon:011/2469 821
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:Beba Pavlović
Telefon direktora:011/2469 821
Telefon sekretara:011/24603 61
Tip škole:Gimnazija
Sajt:http://www.xiigimnazija.edu.rs
Prvi e-mail:skola@xiigimnazija.edu.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

xii

XII beogradska gimnazija započela je svoj rad 1963. godine i proslavila je 40 godina svoga postojanja u maju 2003. godine.

Zgrada u kojoj se nalazi namenski je pravljena kao školski objekat 1958. i u njoj su do 1963. godine radile istovremeno dve škole: kožarska i geološka.Školske 1965/66. godine zgrada je pripala gimnaziji. Iste godine škola je dobila svoje posebne prostorije: prostoriju za smeštaj knjiga, čitaonicu i prostoriju za časopise i listove. Danas biblioteka raspolaže sa oko 15.000 knjiga. U svom višegodišnjem postojanju u školi su bile česte promene koje su se dešavale u našem obrazovnom sistemu.

Svoju uspešnu gimnazijsku tradiciju morala je da zameni za usmereno obrazovanje koje započinje donošenjem Zakona o usmerenom obrazovanju školske 1976/77. godine i traje do 1990. godine. Selektivnu školu, smenjuje upis po teritorijalnom principu. Dolazi do znatnog povećanja broja odeljenja u III i IV razredu. Uvode se zanimanja iz oblasti kulture i informisanja kao što su novinar, organizator programa kulturnih aktivnosti, muzejski manipulant i dokumentarist, arhivski pomoćnik i arhivar u OUR-ima.

Promene u karakteru obrazovanja uslovile su i promenu naziva škole, pa ona 1982. godine postaje „Obrazovno-vaspitna radna organizacija za struku kulture i informisanja Dimitrije Tucović“. Deset godina kasnije dolazi do novih promena kada počinje da se vrši reforma takozvane usmerene škole i od 1987. godine počinju da se uvode nova zanimanja. Škola na određeni način postaje unikatna jer jedina u Beogradu ima zanimanja isključivo kulturološko-jezičke struke. Tada je obrazovala učenike za dve struke: kulturolog-saradnik, a 1989. godine dobija i struku glumac-lutkar, jedino odeljenje u celoj Republici.

Za period od 1987. do 1990. godine može se reći da predstavlja prelaz od usmerenog obrazovanja ka klasičnom obrazovanju koje je vraćeno u februaru 1990. godine. Tako je naša škola ponovo postala gimnazija. Od tada počinje da se realizuje i program gimnazije, a potom se vraća naziv škole XII beogradska gimnazija. U toku svoje istorije, gimnazija je imala učenike koji su osvojili mnogobrojne nagrade na gradskom, republičkom i saveznom nivou. U okviru kulturnih delatnosti škole organizovani su dani engleske, francuske i sovjetske kulture, kada su školu posećivali i sami ambasadori tih zemalja. Naša škola je 1991. godine prva u Beogradu proslavila Svetog Savu, školsku slavu, i tom prilikom svečanosti su prisustvovali Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Pavle i naša poznata pesnikinja Desanka Maksimović.