Mesto:Užice
Adresa:Veliki park 3
PTT:31000
Opština:Užice
Telefon:513095
Školska uprava:Užice
Školski okrug:Zlatiborski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Specijalna škola
Sajt:http://www.umetnicka-skola-uzice.edu.rs
Prvi e-mail:eduart@open.telekom.rs
Drugi e-mail:
Facebook: