Mesto:Kraljevo
Adresa:Cara Lazara 38
PTT:36000
Opština:Kraljevo
Telefon:036/326-700
Školska uprava:Kraljevo
Školski okrug:Raški 1
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://www.umetnicka-kv.net/
Prvi e-mail:umetnickaskola@tron-inter.net
Drugi e-mail:
Facebook:

Избор будуће професије је један од битних корака у животу сваког појединца, јеп велики део живота човек проведе у професионалном раду. Рад и занимање утичу на целокупан живот појединца. На његов начин живљења, на коришћење слободног времена, на пријатељства, на односе у породици, као и на друге области живота.
Човек коjи ради има свој циљ, осећа смисао и задовољство стварања, изражава и потврђуjе себе кроз рад.
Дакле, веома je значаjно изабрати право занимање. У њeму ће поjединац, уместо незадовољства и фрустрациjе, имати више изгледа на успех и задовољство у раду, само са њим ће моћи потпуно да афирмише своjy личност и испуњен обезбеђуjе материjалну сигурност.

Школа је основана 2004.године и образује ученике у области Култура, уметност и јавно информисање кроз 4 образовна профила:
– Ликовни техничар
-Техничар дизаjна ентериjера и индустриjских производа
-Техничар дизаjна графике
-Техничар за конзервациjу и рестаурациjу.

Профили су одабрани с обзиром на захтеве тржишта, реалне потребе за кадровима те врсте, интересовања ученика, као и чињенице да je велики броj ученика одлазио у Ниш или Београд ради школовања управо у оваквим школама.