Место:Власотинце
Адреса:Михајла Михајловића бб
ПТТ:16210
Општина:Власотинце
Телефон:016/875-125
Школска управа:Лесковац
Школски округ:Јабланички
Директор:Миливоје Ђорђевић
Телефон директора:
Телефон секретара:
Тип школе:Средња школа
Сајт:http://www.tsvlasotince.edu.rs/
Први e-mail:tehskolavlasotince@neobee.net
Други e-mail:
Facebook:https://www.facebook.com/tehnickavlasotince

Техничка школа Власотинце је стручна школа са мноштвом образовних профила (укупно пет) и 20 одељења. Образовни профили условљени су потребама привреде, која негујући добре међуљудске односе, моралне и креативне вредности, кроз индивидуални и тимски рад, школује ученике и омогућује им да се брзо укључе у радне процесе, али и да наставе школовање. Основана је 1970. године и још од тада општи циљ свих подручја рада у школи усмерен је ка унапређењу облика и услова рада за повезивање теоријске и практичне наставе. Школа поседује све оне услове који јој омогућавају несметан рад попут довољног броја учионица и наставних средстава, фискултурне сале, као и пространо двориште где ученици проводе своје мале и велике одморе.
Техничка школа
Ученици и наставници наше школе су мотивисани јер је настава у њој савремена и заснована на сталном укључивању ученика у наставни процес и примени активне методе. То показују и резултати на такмичењима у школској 2014/2015. години, као што су 2.место на Републичком такмичењу грађевинских школа из целе Србије и резултати које постижу наши ученици на такмичењима Ученичких компанија из области економије. Наставници редовно похађају стручне семинаре како би се усавршили и то знање касније пренели како на своје колеге тако и на ученике. Мото наше школе је „ОНАЈ“, који даје резултате има право да дефинише своју стратегију! Ранији називи школе:
Школски центар „М.Поповић“ 01.05.1970. 31.08.1977.
Образовни центар „М.Поповић“ 01.09.1977. 31.08.1990.
Техничка школа „1.октобар“ 01.09.1990. 31.08.1994.
Техничка школа 01.09.1994. – Школа је верификована од стране Министарства просвете Републике Србије, бр. 022-05-00359/94-03 од 27.05.1994. године. Делатност школе уписана је у судски регистар решењем Привредног суда у Лесковцу, Фи-бр. 94/98 од 25.02.1998. год.