Mesto:Vlasotince
Adresa:Mihajla Mihajlovića bb
PTT:16210
Opština:Vlasotince
Telefon:016/875-125
Školska uprava:Leskovac
Školski okrug:Jablanički
Direktor:Milivoje Đorđević
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://www.tsvlasotince.edu.rs/
Prvi e-mail:tehskolavlasotince@neobee.net
Drugi e-mail:
Facebook:https://www.facebook.com/tehnickavlasotince

Tehnička škola Vlasotince je stručna škola sa mnoštvom obrazovnih profila (ukupno pet) i 20 odeljenja. Obrazovni profili uslovljeni su potrebama privrede, koja negujući dobre međuljudske odnose, moralne i kreativne vrednosti, kroz individualni i timski rad, školuje učenike i omogućuje im da se brzo uključe u radne procese, ali i da nastave školovanje. Osnovana je 1970. godine i još od tada opšti cilj svih područja rada u školi usmeren je ka unapređenju oblika i uslova rada za povezivanje teorijske i praktične nastave. Škola poseduje sve one uslove koji joj omogućavaju nesmetan rad poput dovoljnog broja učionica i nastavnih sredstava, fiskulturne sale, kao i prostrano dvorište gde učenici provode svoje male i velike odmore.
Tehnička škola
Učenici i nastavnici naše škole su motivisani jer je nastava u njoj savremena i zasnovana na stalnom uključivanju učenika u nastavni proces i primeni aktivne metode. To pokazuju i rezultati na takmičenjima u školskoj 2014/2015. godini, kao što su 2.mesto na Republičkom takmičenju građevinskih škola iz cele Srbije i rezultati koje postižu naši učenici na takmičenjima Učeničkih kompanija iz oblasti ekonomije. Nastavnici redovno pohađaju stručne seminare kako bi se usavršili i to znanje kasnije preneli kako na svoje kolege tako i na učenike. Moto naše škole je „ONAJ“, koji daje rezultate ima pravo da definiše svoju strategiju! Raniji nazivi škole:
Školski centar „M.Popović“ 01.05.1970. 31.08.1977.
Obrazovni centar „M.Popović“ 01.09.1977. 31.08.1990.
Tehnička škola „1.oktobar“ 01.09.1990. 31.08.1994.
Tehnička škola 01.09.1994. – Škola je verifikovana od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije, br. 022-05-00359/94-03 od 27.05.1994. godine. Delatnost škole upisana je u sudski registar rešenjem Privrednog suda u Leskovcu, Fi-br. 94/98 od 25.02.1998. god.