Mesto:Tutin
Adresa:7.juli 18
PTT:36320
Opština:Tutin
Telefon:020/811-160
Školska uprava:Kraljevo
Školski okrug:Raški 2
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://www.tehtutin.edu.rs
Prvi e-mail:
Drugi e-mail:
Facebook: