Mesto:Apatin
Adresa:Prigrevačka 72
PTT:25260
Opština:Apatin
Telefon:772216
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Zapadnobački
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://www.tehnicka-apatin.edu.rs
Prvi e-mail:so.teh-skola-ap@neobee.net
Drugi e-mail:pedagog.tehnicka@gmail.com
Facebook:

O Školi

Tehnička škola sa domom učenika u Apatinu je nastala od industrijsko – zanatske škole koja je osnovana 1945 godine. Godine 1948 industrijsko – zanatska škola prerasta u stručnu školu u industriji i zanatstvu, a kasnije se transformiše u mašinsko poljoprivrednu školu. Mašinsko poljoprivredna škola 1963 godine prerasta u Srednju tehničku školu kojoj se 80 – tih godina priključuje i tekstilna struka. Usled promene programa i transformacije, škola je obrazovala kadrove na II, III, IV i V stepenu stručne spreme. Nakon ukidanja stepena stručne spreme, u okviru škole obrazuju se učenici u trogodišnnjem i četvorogodišnjem trajanju. U okviru četvorogodišnjeg obrazovanja, školske 1964/1965, maturirala je prva generacija mašinskih tehničara. Od školske 2004/2005  počela je svoje školovanje prva generacija mašinskih tehničara za kompjutersko konstruisanje. Školske 2003/2004 godine maturirala je poslednja generacija tekstilnog obrazovnog profil. Danas škola, u okviru četvorogodišnjeg školovanja obrazuje učenike mašinske tehničare za kompjutersko konstruisanje I nautički tehničar – rečni smer. Od školske 1999/2000 godine otpočela je svoje školovanje prva generacija učenika obrazovnog profila kuvar – konobar, koja je uspešno maturirala 2003/2004 godine  Danas u  okviru trogodišnjeg obrazovanja škola obrazuje sledeće profile: automehaničar, bravar, zavarivač i kuvar. „

Direktor, Petar Popović

OBRAZOVNA PODRUČJA

Mašinstvo i obrada metala

Zanimanja u oblati mašinstva i obrade metala podrazumevaju poslove konstruisanja, proizvodnje, obrade, održavanja i popravke različitih mašina i njihovih delova. Različiti materijali obrađuju se uz korišćenje različitih mašina ili aparata. Radi se, u zavisno od vrste posla, u projektnim biroima, industrijskim pogonima, laboratorijama za konstruisanje, u radionicama ili servisima.

Saobraćaj

Obrazovni profil nautički tehničar-rečni smer je novi profil u našoj školi. Uveden je ove školske godine i učenici su pokazali veliko interesovanje. Profil pripada području rada saobraćaj i traje četiri godine.

Turizam i ugostiteljstvo

Obrazovni profil kuvar poslednjih godina privalči veliko interesovanje kod učenika. Profil pripada području rada turizam i ugostiteljstvo i traje tri godine. Tokom školovanja učenici obavljaju stručnu praksu u školi kao i brojnim objektim na teritoriji Apatina., a to su Banja Junaković, Restoran „Plava ruža“, restoran „Zalatna kruna“ i drugi.

Kožrastvo – obućar

Ovaj obrazovni profil je uveden na zahtev privrede. Obrazovni profil traje 3 godine.  Mogućnost zaposlenja nako završenog školovanja.