Mesto:Aranđelovac
Adresa:Josifa Pančića br. 3
PTT:34300
Opština:Aranđelovac
Telefon:034/671-2128
Školska uprava:Kragujevac
Školski okrug:Šumadijski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://www.tehniar.com
Prvi e-mail:artskola@ptt.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

Danas Tehnička škola “Mileta Nikolić” u Aranđelovcu predstavlja uglednu obrazovno vaspitnu ustanovu. U okviru područja rada mašinstvo i obrada metala obrazujemo sledeće obrazovne profile: mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, automehaničar, bravar, operater mašinske obrade (ogledno odeljenje). U okviru elektrotehničke struke obrazujemo sledeće obrazovne profile: elektrotehničar računara, elektrotehničar energetike, autoelektričar, elektromehaničar za mašine i opremu. U oviru područja rada hemija i nemetali obrazujemo sledeće profile: tehničar za zaštitu životne sredine, keramičar.
Školu pohađa oko 800 učenika i nastava se odvija u dve smene u učionicama opšte namene, kabinetima, radionicama i laboratorijama. Imamo 13 učionica opšte namene, dva kabineta za informatiku, kabinet za elektrotehniku i CNC tehnologiju, laboratoriju za hemiju, biblioteku, mašinsku, elektro i keramičarsku radionicu, biblioteku i fiskulturnu salu. Opremljenost škole u odnosu na normativ je, u ovom momentu, optimalna.
U nastavnim oblastima nastavu realizuju stručni kadrovi. Ukupno 57 profesora, od toga 48 predmetne nastave, 9 nastavnika praktične nastave, direktor, pomoćnik direktora, sekretar, pedagog, stručni saradnici i tehničko osoblje.
U okviru škole organizovalo je svoj rad Školsko sportsko društvo “Tehničar” koje se svesrdno zalaže da učenici vreme provode na sportskim terenima razvijajući sportski duh.
Od ove školske godine pokrenuta je i novinarska sekcija. Do sada je iz ove sekcije proistakao Školski bilten i prvi broj školskog lista “Tehničar”.
U školi postoji i radi đački Parlament. Svake godine 27. januara škola proslavlja dan Svetog Save. Napočetku svake školske godine škola donosi plan o izvođenju ekskurzije i izleta za učenike.
Pojedini učenici Tehničke škole postizali su izuzetne rezultate u nastavnim i vannastavnim aktivnostima.