Mesto:Inđija
Adresa:Cara Dušana 2
PTT:22320
Opština:Inđija
Telefon:022/561-661
Školska uprava:Novi Sad
Školski okrug:Sremski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://mihajlopupin.edu.rs
Prvi e-mail:m_pupin@indjija.net
Drugi e-mail:
Facebook:

Школа је почела са радом 1961/62. године и то као Средња техничка школа“Михајло Пупин“, са два одељења која су похађала наставу у просторијама Радничког универзитета.

1962. године саграђена је садашња школска зграда, а 1966. оспособљене су и прве радионице за практичну наставу. Наиме, школске 1966/67. године школа проширује делатност на школовање квалификованих радника металске и електротехничке струке, те мења назив у Технички школски центар „Михајло Пупин“.

Реформом почев од 1975/76. школске године Школа прераста у образовни центар усмереног образовања. У позивно-усмереној фази свог историјата Школа школске 1977/78. године уписује прву генерацију електротехничара.

Почетком деведесетих година, након фазе позивно-усмереног образовања, Школа се враћа својој примарној вокацији – школовању ученика трећег и четвртог степена стручне спреме машинске и електротехничке струке.