Mesto:Kikinda
Adresa:Svetosavska 55
PTT:23300
Opština:Kikinda
Telefon:023/022-275
Školska uprava:Zrenjanin
Školski okrug:Severnobanatski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://tsk.edu.rs
Prvi e-mail:info@tehskola-ki.edu.rs
Drugi e-mail:
Facebook:
Техничка школа Кикинда истиче се својом опремљеношћу и условима за рад.
Настава се изводи у учионицама, у стручним лабораторијама са савременом електронском опремом и кабинетима за рачунаре опремљене најновијим рачунарима. Пракса се изводи у школској радионици.
МИСИЈА школе јесте средње стручно образовање ученика у три образовна подручја рада: Електротехника, Машинство и обрада метала и Саобраћај. Такође подразумева активно учешће у Програму реформе ССО и остваривање ваннаставних активности (секције, такмичења, хуманитарне акције, Ученички парламент).
ВИЗИЈА школе јесте да постане водећи Регионални Технички центар за образовање и васпитање омладине и перманентно образовање одраслих према потребама социјалних партнера, који се делимично самофинансира.
Посебно треба истаћи успех школе у многобројним наставним и ваннаставним активностима. Ученици наше школе су учесници на многим такмичењима и носиоци многих првих награда од републичког до међународног нивоа.