Место:Горњи Милановац
Адреса:Вука Караџића 3
ПТТ:32300
Општина:Горњи Милановац
Телефон:032/713-320
Школска управа:Чачак
Школски округ:Моравички
Директор:
Телефон директора:
Телефон секретара:
Тип школе:Средња школа
Сајт:http://www.tsgm.edu.rs
Први e-mail:tehgmil@open.telekom.rs
Други e-mail:
Facebook:

ехничка школа “Јован Жујовић” у Горњем Милановцу је основана одлуком Народног одбора општине Г. Милановаца, број 05-358471 од 15. маја 1961. године.

Сагласност за почетак рада школе дао је Савет за просвету НР Србије својим решењем 04-3719 од 30. септембра 1961. године.

Школа је почела са радом као Школски центар за школовање ученика металске и машинске струке.

Одлуком Владе РС, од 4. јуна 1997. године (“Сл. гласник РС, број 24/97) досадашње име Техничка школа “Виктор Нешовић” промењено је у Техничка школа ”Јован Жујовић” .

Развојем града и милановачке привреде развила се и потреба за школвањем ученика у другим струкама поред машинске, тако да је у протеклом периоду у оквиру ове школе постојала електро струка, трговина, графичка струка и др.

Сада је школа верификована за четири подручја рада и то: машинство и обрада метала, електротехника, производња и прерада хране и текстилство,а заступљена су прва три,од четири набројана подручја рада.

Полазећи од чињенице да је основни задатак средње школе стицање општих и стручних знања и способности за даље школовање, односно за рад, засновано на достигнућима науке, технологије, културе, уметности Техничка школа “Јован Жујовић” у Г. Милановцу приликом реализације наставних планова ипрограма освариваује пре свега овај, Законом о средњој школи, утврђен циљ.

Техничка школа “Јован Жујовић” у Горњем Милановцу верификована је решењем Министарства просвете РС број 022-05-00096/94-03 од 27. маја 1994. године, 13. новембра 2003. године и 25. априла 2005. Године.