Mesto:Bojnik
Adresa:Stojana Ljubića br. 2
PTT:16205
Opština:Bojnik
Telefon:016/821-162
Školska uprava:Leskovac
Školski okrug:Jablanički
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://www.tesbo.edu.rs
Prvi e-mail:info@tesbo.edu.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „БОШКО КРСТИЋ“ БОЈНИК

Средња школа у Бојнику почела је самостално са радом 1979. године, након што је две године функционисала као истурено одељење Техничке школе из Лесковца. У првим годинама свога постојања школа је образовала ученике за различита занимања из области пољопривреде, да би касније била уведена и занимања металске и економске струке. Данас школа носи званичан назив Техничка школа „Бошко Крстић“ и уписује следеће образовне профиле:

* Економски техничар (30 ученика, 4 године)

* Финансијски техничар (30 ученика, 4 године)

* Пољопривредни техничар (30 ученика, 4 године)

* Аутомеханичар (15 ученика, 3 године)

* Бравар (15 ученика, 3 године)

Поред редовне наставе, школа организује и консултације и полагање испита за ванредне ученике за сва наведена занимања.

зграда школе на часу фискултурна сала

Техничка школа смештена је у самом центру Бојника, у улици Стојана Љубића бр. 2. Варош Бојник представља привредни, административни и културни центар Пусторечког краја. Налази се на југу Србије, удаљена 20 км од Лесковца и 45 км од Ниша. Поред наше школе, од образовно-васпитних институција у Бојнику функционише и предшколска установа, као и основна школа са истуреним одељењима у околним местима.

Зграда школе поседује одговарајуће капацитете који омогућавају квалитетно извођење редовне (и практичне) наставе. Школска библиотека располаже фондом од преко 2000 наслова из области стручне литературе, школске лектире и уџбеника. Кабинет информатике опремљен је савременим Пентиум ИВ и Пентиум ИИИ рачунарима. Фискултурна сала, укупне површине 160 м2, налази се у склопу школе, а у непосредној близини су и отворени спортски терени за кошарку, рукомет, одбојку и фудбал. У саставу школе ради и здравствена амбуланта у којој се ученицима пружају стоматолошке и друге здравствене услуге.

За извођење практичне наставе у машинбраварској струци школа поседује машинску радионицу, површине 120 м2, опремљену свим потребним машинама и алатима. Ученици који се школују за занимање аутомеханичара потребна знања и вештине стичу у аутомеханичарским радионицама у Бојнику и околини са којима школа остварује успешну сарадњу. Школа поседује и пољопривредну економију површине 60 ха са засадима разних култура и свим неопходним пољопривредним машинама и алатима којима се у потпуности остварује практична и огледна настава за ученике пољопривредне струке.

школска амбуланта наступ фолклорне секције школски квиз

Кроз 28 генерација Средњу школу у Бојнику завршило је преко 3000 ученика. Ове школске године (2006/2007) школу похађа укупно 350 ученика распоређених у 15 одељења. Ученици школе постизали су ранијих година запажене резултате на такмичењима из стручних и општеобразовних предмета, о чему сведоче бројна признања и награде изложени у просторијама школске библиотеке. По завршетку школовања, ученици имају могућност уписа више од 30 факултета. Многи бивши ученици школе данас раде на високим положајима у привреди и управи, а неки од њих су данас и наши професори.

Наставни кадар школе чине углавном млади високообразовани стручњаци, са просеком година од 30 до 35. Поред извођења редовне наставе, професори школе активно унапређују своја знања и вештине учешћем на различитим стручним семинарима и праћењем савремених достигнућа у својим специјалистичким областима.

У оквиру школе делује неколико секција којима се реализују ваннаставне активности за заинтересоване ученике. Права ученика штите се кроз делатност Ђачког парламента који чине изабрани представници из свих разреда и одељења. Редовно се организују спортска такмичења, приредбе, квизови и друге забавне активности. Ученици школе активно учествују у свим спортским, културним и другим јавним манифестацијама у Бојнику и околини.

победници кроса изложба пољопривредних производа матурско вече

Директор школе Драган Ђорић са својим сарадницима свакодневно ради на побољшању услова за извођење наставе и функционисање школе у целини. У плану је опремање још једног кабинета информатике са сталном везом према Интернету. У склопу школе треба да буде отворен Ђачки клуб у коме би ученици реализовали своје ваннаставне активности …