Mesto:Bečej
Adresa:Uroša Predića 1
PTT:21220
Opština:Bečej
Telefon:021/691-5094
Školska uprava:Novi Sad
Školski okrug:Južnobački
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://tsbecej.edu.rs/
Prvi e-mail:office@tsbecej.edu.rs
Drugi e-mail:direktor@tsbecej.edu.rs
Facebook:

Tehnička škola u Bečeju nastala je još u XIX veku, 17. maja 1886. godine, kada je saglasnost za rad škole dalo Ministarstvo prosvete i vera. Naziv škole je bio Starobečejska zanatska škola. Prvi učitelji su bili: Ferenc Kovač i Jožef Farbaš, a upravitelj Marton Derner. Školu je pohađalo 164 učenika raspoređenih na 33 zanata: krojači, cipelari, sitari, drvodelje, češljari, kalajdžije, drahsleri, lončari, papučari, sapundžije i dr.

1909. godine dobila je novo ime, Niža opštinska zanatska škola. Upravnik je bio Đerđ Ugrai, a nastavno osoblje: Julka Milovanov, Đerđ Pece, Ištvan Felder i Antun Lackovič. Neposredno posle prvog svetskog rata novi naziv škole je Zanatsko trgovačka škola. Ženska zanatska škola oformljena je 1925. godine. U školu su se upisivale učenice sa navršenih 12 godina, bilo ih je 27. Učiteljice su im bile: Olga Đorđević i Kristina Kodić. Novo ime Opšta zanatsko-trgovačka škola, dobila je 1926. godine.

Posle 1933. godine škola je preimenovana u Stručnu produžnu školu opštine, a 1945. u Školu učenika u privredi. 1953. godine preselila se u današnju zgradu. U skladu sa društvenim promenama, menjala je nazive i programe više puta. Najpre, Škola učenika u privredi “Nikola Tesla” (1956/57.), potom kao srednja škola pod nazivom Škola učenika u privredi “Momčilo Šaranović” (1958.), Škola za kvalifikovane radnike “Momčilo Šaranović” (1967.), Centar za pozivnousmereno obrazovanje srednjeg stupnja metalske struke “Momčilo Šaranović“ (1977.), Mašinska škola “Momčilo Šaranović“ (1990.). Od 1996. godine Škola nosi današnji naziv Tehnička škola.