Mesto:Bajina Bašta
Adresa:Vuka Karadžića 32
PTT:31250
Opština:Bajina Bašta
Telefon:031/863-265
Školska uprava:Užice
Školski okrug:Zlatiborski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://www.tehnickaskolabb.edu.rs
Prvi e-mail:
Drugi e-mail:
Facebook:

У савременим условима развоја друштвено-економских односа, образовање и наука представљају непосредну снагу друштва и услов свестраног развоја човека. Прожимају све свере човековог рада и живота, деле судбину свих људских делатности, човекових потреба и интереса.

Техничка школа у Бајиној Башти своју друштвену и педагошку функцију заснива и остварује у складу са важећим Законима, а посебно у складу са Законом о средњој школи Републике Србије.
У програмирању, усмеравању и реализацији образовно- васпитног рада, школа се придржава педагошких начела, захтева и препорука Министарства просвете Републике Србије као и осталих органа и организација заинтересованих за рад образовно- васпитних организација Србије.

У овој школској години наставу похађа 515 редовних ученика распоређених у 21 одељење, наставу изводи 58 професора чији је просечан радни стаж 18 година.

Школа је опремљена кабинетима (рачунарство и информатика, физика и кабинет за угоститељство са неопходном опремом за практичну наставу кувара у конобара) и учионицана опште намене. Сви кабинети, учионице, библиотека и канцеларије имају приступ интернету.

Школа поседује фискултурну салу која је намењена за све спортске активности. У непосредној близини школе налазе се изграшени спортски тереникоје школа користи у сарадњи са СТЦ као власником ових објеката.

У школској згради налази се велики хол намењен школским изложбама и разним приредбама које школа организује у оквиру свог рада као и школска библиотека која (заједно са Гимназијом) броји око 14000 књига и задовољава потребе за ученичком литературом.

У школи постоји соматолошка амбуланта која пружа услуге ученицима и радницима школе.

У оквиру школске зграде, функционише школска радионице са око 600 м2 површине са посебним радионицама за свако од  занимања машинске струке.

Ученици образовних профила аутомеханичар и туристички техничар постижу солидне резултате на републичким такмичењима. Знатан је успех ученика и из спотских такмичења.

У наредном периоду школа ће тежити као и до сада да буде укључена у сва догађања локалне заједнице у којој се налази, а резултати њеног рада биће потврда међусобне повезаности и сарадње.