Mesto:Ada
Adresa:Moše Pijade 47
PTT:24430
Opština:Ada
Telefon:024/853-034
Školska uprava:Zrenjanin
Školski okrug:Severnobanatski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://tsada.edu.rs
Prvi e-mail:iskolada@open.telekom.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

O školi

Srednje stručno obrazovanje u Adi ima tradiciju dužu od sto godina.

Zanatska škola za obučavanje majstora metalske struke za potrebe privrede odvija se permanentno. Današnje naličje škola dobija 1961. godine. Pravni prethodnik Tehničke škole u Adi je Tehnička srednja škola – mašinskog smera u Adi, koja je rešenjem Narodnog odbora opštine Ada, broj: 02-1769/1-1961 osnovana dana 20. maja 1961. godine, sa zadatkom da osigura društvenoj zajednici stalni priliv stručnih kadrova, kvalifikovanih radnika, tehničkog i ostalog stručnog osoblja, na potrebnom stručnom i kulturnom nivou. Upis u školu se vršio na osnovu konkursa, koji je raspisao Savet za prosvetu Narodnog odbora Opštine Ada dana 29.marta 1963. godine narodni odbor opštine Ada. Ukupan broj učenika u školskoj 1962/63. godini bio je 505, od toga 200 učenika je upisano na odseku za mašinske tehničare, 260 za kvalifikovane radnike i 45 učenika za visokokvalifikovane radnike. Direktor je bio inž. Šandor Muhi. Godine 1963. 23. decembra naziv škole se menja u Mašinski školski centar «Petar Drapšin». Centar je posedovao svoju zgradu sa zadovoljavajućim brojem učionica, nameštaja i opreme. Praktična obuka učenika za kvalifikovane radnike i tehničare izvodla se u školskim radionicama. Sa fabrikom FAMIL «POTISJE» iz Ade sklopljen je bio ugovor o korišćenju livnice i model-stolarnice kao i laboratorije za ispitivanje materijala. Započeto je i postepeno popunjavanje školske radionice modernijim mašinama za obradu metala. U periodu zajedničkog i pozivnousmerenog obrazovanja, od 01. septembra 1977.godine škola menja naziv u Centar za zajedničko i usmereno obrazovanje i vaspitanje srednjeg stupnja «Petar Drapšin». Pored zajedničkog srednjeg obrazovanja vršilo se obrazovanje stručnog kadra metalske-, informatičke- i elektrotehničke struke. Škola je obavljala delatnost i van sedišta, u vidu isturenog odeljenja u Senti, Kanjiži i Novom Kneževcu. U 1978. godini započeta je izgradnja fiskulturne sale u krugu škole. Počev od školske 1979/80. godine fiskulturnu salu koriste učenici škole za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta fizičko i zdravstveno vaspitanje, kao i sportski klubovi sa teritorije opštine Ada za održavanje treninga i utakmica. Od 19. septembra 1985.godine naziv škole je Srednja škola «Petar Drapšin» u Adi. Osnovna delatnost škole je bilo usmereno srednje obrazovanje i vaspitanje od I do V stepena stručne spreme metalske, elektrotehničke i tekstilne struke kao i zanatska zanimanja.
U to doba škola je bila verifikovana za obavljanje vaspitno-obrazovne delatnosti srednjeg obrazovanja i vaspitanja za III i IV stepen stručne spreme u metalskoj, informatičkoj, elektro i tekstilnoj struci i za V stepen stručne spreme (specijalističko obrazovanje i vaspitanje) u metalskoj struci za zanimanje: strugar, glodač, bravar, brusač, livac sivog liva, alatničar, poljomehaničar, vodoinstalater, monter centralnog grejanja, automehaničar-specijalista i u elektro struci za zanimanja: elektromehaničar – specijalista za aparate u domaćinstvu, pogonski električar za automatiku i elektroinstalater-specijalista. U 1988.godini škola je proširila delatnost uvođenjem zanatskih zanimanja: kovač, obućar, moler, pekar i fotograf III stepena stručne spreme. Odlukom o mreži srednjih škola u Republici Srbiji, pored njihovog broja utvrđen je i njihov naziv od strane Ministarstva prosvete i sporta u Beogradu. Po ovoj odluci, počev od 03. juna 1993.godine, do današnjeg dana, škola nosi naziv Tehnička škola u Adi. Od školske 1998/99. godine verifikovan je i novi obrazovni profil tekstilni radnik-pletač, od školske 2000/01. godine uveden je novi obrazovni profil mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, a u vidu isturenog odeljenja Hemijsko-tehnološke i građevinske škole u Kikindi u našoj školi se obrazovao i stručni kadar u području rada geodezija i građevinarstvo, za obrazovne profile idar-fasader i tesar. Od školske 2002/03. godine verifikovan je novi obrazovni profil elektrotehničar računara, a u području rada Geodezija i građevinarstvo obrazovni profili: zidar – fasader, tesar i keramičar – teracer – pećar, od školske 2005/06. godine elektromehaničar za termičke i rashladne uređaji i novi obrazovni profili: metalostrugar i metaloglodač numerički upravljanih mašina.
Objekti škole se nalaze na jednoj lokaciji u Adi, u ulici Moše Pijade 47, na prostoru veličine 11.607,56 m2, gde se nalazi glavna školska zgrada, fiskulturna sala sa pratećim objektima i sportskim terenima, kao i školske radionice za mašinsku-, elektrotehničku-, tekstilnu-, i građevinsku struku. Nastava se odvija u 24 učionica, postoje učionice opšte namene i specijalizovani kabineti i školska biblioteka. U proteklih nekoliko godina u školi su opremljena tri kabineta za izvođenje nastave iz opšteobrazovnog predmeta: Računarstvo i informatika, kao i za stručne predmete za obrazovne profile mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje i elektrotehničar računara. Kabineti su opremljeni sa računarima, čija konfiguracija odgovara programskim paketima «Pro/Desktop», «ProEngineer», «SolidWorks» i «SolidEdge». U školi se koriste legalizovani softveri pomenutih programskih paketa.

Naša škola je bila domaćin XI regionalnog takmičenja učenika mašinskih škola Republike Srbije. Na takmičenju se 61 učenik iz jedanaest vojvođanskih opština nadmetao u teoretskom i praktičnom delu.
Godine 2007. 31. marta naša škole je bila treći put domaćin okružnog takmičenja iz Računarstva i informatike.
Učenici Tehničke škole u Adi postižu lepe rezultate na raznim nivoima takmičenja.
Saradnja postoji sa Lokalnom samoupravom opštine Ada, sa osnovnim školama sa teritorije opštine Ada, sa Poljoprivredno-tehničkim srednjoškolskim centrom «Besedeš Jožef» u Kanjiži, sa verskim zajednicama sa teritorije opštine Ada, sa Centrom za socijalni rad u Adi, sa Školom za osnovno muzičko obrazovanje «Bartok Bela» u Adi, sa Eko pokretom «Zeleno ostrvo» iz Ade, Crvenim krstom iz Ade, sa Ministarstvom unutrašnjih poslova – policijskom stanicom u Adi.

Međunarodna saradnja je uspostavljena sa Srednjom stručnom školom «Kalmar Žigmond» iz Hodmezevašarhelja, i Srednjom stručnom školom «Galamb Jožef» iz Makoa i iz Republike Mađarske. U skladu sa potpisanim Ugovorom o saradnji, učenici tih škola redovno učestvuju na Lingvističkim danima «Sarvaš Gabor», u organizaciji Biblioteke «Sarvaš Gabor» u Adi, njihova delegacija redovno prisustvuje svečanostima povodom obeležavanja Dana Svetoga Save, Dana prosvetnih radnika i svečanom ispraćaju učenika završnih razreda naše škole. Delegacija učenika i nastavnika redovno učestvuje na tradicionalnoj svečanosti, najbolji učenici – recitatori naše škole predstavljaju našu školu na manifestaciji «Dan poezije» u organizaciji Srednje stručne škole «Košut Žužana» iz Hodmezevašarhelja. Sa Tehničkom školom za telekomunikacije «Puškaš Tivadar» iz Budimpešte.