Mesto:Beograd
Adresa:Vukasovićeva 21a
PTT:11090
Opština:Rakovica
Telefon:3594014
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:Marković Milovan
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://srednjazanatska.edu.rs
Prvi e-mail:srednjazanatska@gmail.com
Drugi e-mail:
Facebook:

Škola se bavi profesionalnom rehabilitacijom učenika sa smetnjama u učenju. Vreme trajanja školovanja je od jedne do četiri godine. Najniži nivo obrazovanja traje jednu godinu (Jednogodišnje osposobljavanje za rad na nivou manipulanta).
Sledeći, viši nivo, je dvogodišnje osposobljavanje u zanimanju (drugi stepen stručne osposobljenosti).
Trogodišnje školovanje (treći stepeni stručne osposobljenosti)
Teorijska nastava se odvija u učionicama škole sa opremljenim kabinetima.
Praktična nastava se odvija u školskim radionicama i u otvorenoj privredi kod privatnih poslodavaca. Odnos časova praktične i teorijske nastave je 2:1 u korist praktične nastave što rezultira dobrom praktičnom obukom učenika i direktno se odražava na njihovo uspešno zapošljavanje.
Kadrovski i prostorni potencijal, kontinuirana saradnja sa NSZ (Nacionalna služba za zapošljavanje) i praćenje potreba u pogledu zanimanja, rezultiralo je izrazito fleksibilnim pristupom u određivanju lepeze zanimanja.
Prilagođavanje potrebama tržišta rada značajno utiče na efikasnost zapošljavanja naših učenika.