Место:Ариље
Адреса:Војводе Мишића 40
ПТТ:31230
Општина:Ариље
Телефон:031/891-427
Школска управа:Ужице
Школски округ:Златиборски
Директор:
Телефон директора:
Телефон секретара:
Тип школе:Средња школа
Сајт:http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs
Први e-mail:sssahilije@ptt.rs
Други e-mail:
Facebook:

Средња  школа” Свети Ахилије” је основана 1965.године. То је једина средња школа у општини Ариље. Она образује занимања (образовне профиле) трећег и четвртог степена следећих подручја рада:  

  -гимназија – општи тип

  -електротехника 

  -економија право и администрација

  -текстилство и кожарство

  -машинство и обрада метала

Школа располаже простором за  реализацију теоријске и практичне наставе у две зграде које чине: 16 учионица, школске радионице за текстилство и машинство, 2 кабинета за информатику и кореспонденцију, кабинет за компјутерско моделовање, мултимедијалну учионицу и простор за помоћно особље.

Данас Средња школа „Свети Ахилије“ има 26 одељења подељених у две смене. Од укупног броја ученика 40 % су путници из околних села, али и из суседних градова Ивањице и Пожеге.

Финансирање ове школе се изводи из општинског и републичког буџета. Сопствене приходе она стиче на име ванредних испита и курсева из информатике и текстилства.

Укупан број запослених је: Директор, 52 наставника, четири запослена у стручним службама (секретар, психолог, рачуноводствени и административни радник и библиотекарка) и 7 запослених на одржавању школских објеката. Највећи број наставника ради само у овој  школи. Наставно особље има одговарајући ниво стручне спреме за послове које изводи. 

У организацији Министарства просвете и спорта, наставници и директор школе су учествовали на многим стручним семинарима. У оквиру ваннаставних активности организован је већи број секција из различитих наставних области.