Место:Кула
Адреса:Лењинова 17
ПТТ:25230
Општина:Кула
Телефон:025/722-327
Школска управа:Сомбор
Школски округ:Западнобачки
Директор:Барна Никитовић Љиљана
Телефон директора:+381 (0)25 722 327
Телефон секретара:
Тип школе:Основна музичка школа
Сајт:http://www.somokula.com
Први e-mail:somokula@eunet.rs
Други e-mail:
Facebook:

skola_kulaШкола за основно музичко образовање у Кули своју делатност обавља у матичном одељењу у Кули и у издвојеном одељењу у Руском Крстуру.

Матично одељење школе је смештено у десном крилу зграде Дома пионира у Кули, у Лењиновој улици број 17 и ради у простору који потпуно одговара прописаним нормативима за школски простор музичке школе. На првом спрату има шест кабинета индивидуалне наставе (површине 3×16 м2, 2×17 м2, и 1×24 м2,). Настава солфеђа се одвија у приземљу у две учионице површине 2×32м2,. Школа има сопствену концертну салу површине 96 м2, капацитета 120 седишта, са два стално постављена полуконцертна клавира.

Издвојено одељење школе у Руском Крстуру (од августа 2008. године) налази се под кровом основне и средње школе „Петро Кузмјак”, улица Русинска број 63, и остварује своју делатност у функционалним условима који одговарају школским нормативима. Одељење има учионицу за солфеђо са новим дигиталним клавиром Casio и стално постављеним компјутером Intel Core-2 класе, и два кабинета за индивидуалну наставу инструмента, сопствен улаз и санитарни чвор, као и компјутерски кутак са компјутером такође Intel Core-2 класе и мултифункцијским уређајем – ласерски штампач и скенер-копир у једном уређају. Укупна површина ових просторија је 66 м2.

На почетку школске 2016/2017. године Школа за основно музичко образовање у Кули има 196 ученика, од тога у матичном одељењу у Кули има 144 а у издвојеном одељењу у Руском Крстуру има 52 ученика. Ученици су задељени у 13 индивидуалних инструменталних класа.

Школа данас располаже са следећим фондом инструмената:
1 кратки концертни клавир марке „Förster“, у концертној сали школе
1 кратки концертни клавир марке „Естонија“, у концертној сали школе
6 пијанина (4 Петроф, 1 Förster, 1 Rösler)
5 електричних (дигиталних) клавира – 3 „Yamaha“ и 2 „Casio“
29 виолина величина 1/4 до 4/4
15 кларинета
21 тамбура
2 трубе
38 хармонике
Део ових инструмената, који се не користи у непосредној настави (виолине, кларинети, тамбуре и хармонике), даје се на коришћење ученицима без накнаде. Ову услугу користи око једна четвртина свих ученика. Школа располаже комплетним фондом основних уџбеника које бесплатно даје на коришћење свим својим ученицима.

Опремљеност информационо-комуникационом опремом: школа има 14 рачунара, један лаптоп, пет штампача, један  скенер и сви рачунари су опремљени и UPS уређајима ; интернет Телеком-АДСЛ прикључак, је бежично, повезан са свим рачунарима у матичном одељењу школе.

Школа поседује и три интерактивне табле захваљујући  додељеним средствима   Покрајинског секретаријата за образовање, прописе,  управу и насионалне мањине, националне заједнице. Табле се налазе у учионицама солфеђа у објектима матичне школе у  Кули  и  издвојеног одељењу у Руском Крстуру и пружају могућност креативнијег  и модернијег осмишљавања и вођења наставно  процеса.