Mesto:Kraljevo
Adresa:Đure Đakovića 2/22
PTT:36100
Opština:Kraljevo
Telefon:036/359-979
Školska uprava:Kraljevo
Školski okrug:Raški 1
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://ratarica.edu.rs
Prvi e-mail:ratarica@ptt.rs
Drugi e-mail:
Facebook:
Преписка око оснивача школе са Министарством просвете Кнежевине Србије је још од 1874. године. Представници општине стално изражавају жељу да се у њиховој средини подигне “ један просветни завод који би и због удаљености и раштрканости места олакшавао сваку могућност ширења и развијања просвете„.

Министарство финансија, које је руководило установама и заводима економским, послало је управитеља земљоделске-шумарске школе,  г. Чеду Поповића и професора исте школе г. Ђорђа Радића, да прегледају зграду и земљиште у Краљеву. Одмах затим 29. јуна 1882.године излази указ, којим се, на основу члана 2. Закона  о нижим школама за пољску привреду, установљава у вароши Краљеву, “ Школа за ратарство“. Указ гласи:

МИ, МИЛАН ПРВИ, ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ И ВОЉИ НАРОДНОЈ КРАЉ СРБИЈЕ
На предлог Нашег министра финансија, а по саслушању министарског савета, a на основу члана 2. Закона о нижим школама за пољску привреду, решили смо и решавамо: Установљава се у вароши Краљеву школа за ратарство. Наш Министар финансија нека овај указ изврши.

 

После два дана, 1. јула 1882. године, донето је решење о постављењу Др Ђорђа Радића, професора Земљоделско- шумарске школе у Пожаревцу за управника новоосноване школе за ратарство у Краљеву.
Оснивање школе за ратарство у Краљеву био је велик догађај за Србију оног времена.