Место:Алексинац
Адреса:Тихомира Ђорђевића бб
ПТТ:18220
Општина:Алексинац
Телефон:018/800-792
Школска управа:Ниш
Школски округ:Нишавски
Директор:
Телефон директора:
Телефон секретара:
Тип школе:Средња школа
Сајт:http://www.pssumatovac.edu.rs
Први e-mail:sekretar@pssumatovac.edu.rs
Други e-mail:
Facebook:

Развој и циљеви школе

 

У току ове школске, 2009/2010. године, имамо око 390 ученика, који су распоређени у 18 одељења. Од овог броја, 10 одељења су у огледу, а у 8 се реализују класични програми. Школа запошљава 48 наставника и 13 радника ван наставе. Ученици се школују за следећих пет образовних профила:

 

           1. Пољопривредни техничар оглед

           2. Ветеринарски техничар

           3. Прехрамбени техничар

           4. Пекар оглед

           5. Месар оглед                                                                                                                                                        

 

     Најважнија настојања Школе су:

1. Перманентно побољшавати укупан квалитет рада школе, нарочито наставе. На основу тога, настојимо и очекујемо да у наредној школској години завршимо изградњу нове школске  зграде, која ће нам омогућити много боље просторне услове за рад.

2. Користити сваку прилику поређења и такмичења са другим школама за постизање што бољег успеха.

3. Перманентно радити на поштовању и уважавању индивидуалних разлика које постоје у колективима ученика.

4. Развијати у школи, како међу ученицима, тако и међу радницима, дух другарства, разумевања, толеранције, солидарности и сарадње. Неговати складне односе, а конфликте разрешавати на миран начин и брзом интервенцијом одговорних радника.

5. Сваком ученику пружати максималну шансу да сада и овде постигне успех, у складу са његовим интересовањем, мотивацијом и способностима. Методом сталног неговања малих успеха појединаца, на крају се постиже велики и значајан успех целог колектива.

 6. Максимално демократизовати односе у школи, а у том циљу поштујемо иницијативу свих учесника у демократском процесу.