Mesto:Bačka Topola
Adresa:Subotički put b.b.
PTT:24300
Opština:Bačka Topola
Telefon:024/711-234
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Severnobački
Direktor:Tibor Tot
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://poljoskola.edu.rs
Prvi e-mail:psdirektor@gmail.com
Drugi e-mail:
Facebook:

Opština Bačka Topola je pretežno poljoprivredni kraj u kome se stanovništvo generacijski bavi poljoprivrednom proizvodnjom. S toga se pokazala i potreba za obrazovanjem stručnih kadrova.

Poljoprivredna škola u Bačkoj Topoli osnovana je 27. maja 1961. godine sa smerovima poljoprivreda i stočarstvo. Zadatak škole je obrazovanje srednjeg kadra za potrebe topolske privrede. Poljoprivredna škola 01. januara 1962. godine postaje regionalna škola. U početku učenici su izučavali dve struke: biljnu proizvodnju i stočarstvo

Prve godine praktična nastava je izvođena na poljoprivrednim dobrima Zobnatica, Panonija, Pobeda itd. Ovakva organizacija nastave bila je moguća dok nisu bila formirana sva četiri razreda. Poljoprivredno dobro Panonija poklonio je školi 136 ha zemlje i prateće objekte 1969. godine Poljoprivredna škola otvara opšti smer i obrazuje isti do 1977.g. Oktobra 1962.g. škola je dobila novu zgradu u koju se upisuje prva generacija učenika. U toj zgradi se i danas izvodi nastava. Prva generacija učenika na stočarskom smeru diplomirala je 1964-1965.godine.