Mesto:Rakovica
Adresa:Gočka 40
PTT:11090
Opština:Rakovica
Telefon:2322808
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Gimnazija
Sajt:http://xvbggimnazija.edu.rs/
Prvi e-mail:vgimnazija@eunet.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

деја о формирању гимназије на општини која броји више од 100 000 становника је своје пуно оваплоћење добила 1991. године. Она није била замишљена само као образовно – васпитна институција, већ и као културно жариште на простору Раковице. С друге стране, новоформирана гимназија, XВ београдска, од почетка је била и „зауставно“ место за ученике осмих разреда Општине Барајево и Чукарица, мада су се, као и данас, у њу уписивали ученици из свих делова града.

10. 10. 1991. донето је решење СО Раковица о оснивању гимназије. Решење о образовању матичне комисије за почетак рада школе донето је такође 10. 10. 1991. Том комисијом председавао је садашњи директор XВ београдске, господин Божидар Зејак, који је Решењем донетим 21. 5. 1992. именован за директора.

У међувремену, школске 1991/92. године школа је била под патронатом XИИИ београдске гимназије. Први разред имао је четири одељења – два природно-математичког и два друштвено-језичког смера, а већ школске 1992/93. било је осам одељења – четири природно-математичког и четири друштвено-језичког смера.

XВ гимназија је са радом почела у просторијама ОШ „14. Октобар“, са којом и данас дели исту зграду.

После господина Зејака, који је био у два мандата на месту директора, долази госпођа Босиљка Жебељан. Она је успела да грађевински заврши школску зграду која сада располаже са око 3 500 м2. Након гђе Жебељан, на место директора Гимназије поново долази господин Зејак који је и данас на тој функцији.

XВ београдска гимназија има два смера: природно-математички и друштвено-језички, као и 32 одељења, 18 учионица, 7 кабинета и библиотеку. Школске 2011/2012. уписано је око 250 ученика у први разред, а школу похађа око 1080 ђака.

Школа располаже са 16 класичних учионица, 2 кабинета за рачунарство и информатику, поред наставничке зборнице има и 2 наменске просторије за смештај наставних средстава, поседује и кабинет уметности, као и просторије за помоћно-техничко особље.

Октобра 2010. године XВ београдска гимназија је са српском гимназијом „Доситеј Обрадовић“ из Темишвара, потписала Повељу о братимљењу.

2011-те године почео је рад на Летопису школе, а 2012. обележен је јубилеј – 20 година од оснивања Гимназије.

Оно што XВ-ту чини добром школом може се срочити и кроз део интервјуа директора Зејака, који је дао за 10-ти број школског часописа Де нобис, а који је изашао поводом двадесетогодишњице: „Ако постоји ентузијазам, као мотивацијско начело, као и педагошко и стручно искуство, онда је свакако висок квалитет могућ.“