Mesto:Izbište
Adresa:Ise Jovanovića 5
PTT:26343
Opština:Vršac
Telefon:013/893-050
Školska uprava:Zrenjanin
Školski okrug:Južnobanatski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.osizbiste.znanje.info
Prvi e-mail:oszzizbiste@hemo.net
Drugi e-mail:
Facebook:

Адреса: Избиште, Исе Јовановића бр. 5
Kontakt telefon: 013-893-050
E-mail : oszzizbiste@hemo.net
Sajt adresa: www.осизбисте.знање.инфо
Ime i prezime direktora: Dragoslav Đurić
Obrazovni profil: osnovno obrazovanje i vaspitanje opšteg tipa