Mesto:Boka
Adresa:Maršala Tita 33
PTT:23252
Opština:Sečanj
Telefon:023/846-604
Školska uprava:Zrenjanin
Školski okrug:Srednjebanatski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.zarkozrenjaninboka.edu.rs
Prvi e-mail:oszz-boka@zrlocal.net
Drugi e-mail:
Facebook:

ОСНОВНА ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ – БОКА

 

Место: Бока

Општина : Sečanj

 

Адреса: Маршала Тита , бр.33,

             23252 Бока

 

Телефон: 023/ 846-604

Телефакс: 023/ 846-604

Е-маил: осзз-бока@зрлоцал.нет   

Wеб :

  

 

ОШ ,, Жарко Зрењанин,, је смештена у бантаском селу Бока. Први подаци о школи датирају још  из 1772. године . Школа је радила и за време ратова и различитих непогода, што говори у прилог чињеници ,да је мештанима школа била од изузетног значаја.Данашњи облик зграда добија1965. Данас је то школа ,која тежи савременим принципима реализовања васпитно- образовног процеса. Формирани су кабинети , којима је потребно још доста опреме, али су запослени  свесни да је сваки почетак тежак.У школи се изучавају енглески , немачки језик и факултативно мађарски језик са елементима културе и традиције.Због великих миграција становника у град , број ученика се знатно смањио. Педестих година је школа бројила до 600 ученика ,а данас 168.Посебну вредност школе чини језичко и културно шаренило.

 

ДИРЕКТОР

 

Име и презиме: Јадранка Додер

Телефон: 023/846-604

Е-маил: осзз-бока@зрлоцал.нет    

 

Биографија:

 

Рођена 09.08. 1958 у Сечњу. Завршила Природно математички факултет у Новом Саду, одсек хемија.Од 1995. као професор хемије у четири школе Општине Сечањ, а на месту директора школе  од 2004. године .

 

ШКОЛСКИ ОДБОР:

 

Председник школског одбора: Босиљка Џелетовић

Телефон:   023/841-875

Е-маил: –  

Остали чланови школског одбора: Илија Секулић, Милан Сувачарев, Фрањо Жунац, Љубинка Жунац, Данијела Алексић, Зорица Буква, Миодраг Ђуричин, Оливера Габона   

 

Језичка структура:

 

Наставни језици:  српски jezik

 

Материњи језик са елементима националне културе:  мађарски

 

Страни језици:   Енглески,немачки језик

 

ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

 

Школе у земљи са којима сарађује: Школе у општини Сечањ и по потреби са школама у општинама Житиште и Зрењанин

 

Школе у иностранству са којима сарађује:

 

Програми и пројекти у току: Пројекат набавке наставних средстава

 

 

Специфичности: Имамо истурено одељење Шурјан. Погранична смо школа ( на пар километара од Румуније).

Мултиетничка смо средина(Срби, Мађари, Хрвати, Роми). Добра нам је сарадња са локалном самоуправом .Школска зграда је стара и највећи недостатак школи је недостатак сале за физичко образовање. Наставни процес се реализује у две смене ,( због недостатка простора).