Mesto:Krnjevo
Adresa:Nikole Pašića 4
PTT:11319
Opština:Velika Plana
Telefon:026/821-951
Školska uprava:Požarevac
Školski okrug:Podunavski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://osvukkaradzic-krnjevo.edu.rs
Prvi e-mail:eusvuk@verat.net
Drugi e-mail:
Facebook:

Ekonomsko -ugostiteljska škola „Vuk Karadžić“ je jedna od tri srednje škole koje se nalaze na teritoriji Velike Plane. Osnove sadašnjoj školi postavila je 1962.godine samostalna organizacija ekonomske škole u našem mestu. Reorganizacijom mreža škola 1975. godine, ona ulazi u sastav obrazovnog centra u Velikoj Plani.

1987.godine dolazi do razbijanja centra na dva OOUR-a i zastupljenosti ekonomske i ugostiteljske struke u jednom od njih, koji dobija ime Vuka Karadžića. EUŠ „Vuk Karadžić“ u Velikoj Plani, kao samostalna vaspitno-obrazovna organizacija, školuje srednjoškolsku omladinu od 1.1.1991. godine.

Škola ima više od 500 učenika, koji dolaze iz naše i susednih opština. Škola sarađuje sa nizom hotela i restorana u našoj i susednim opštinama.

U sastavu škole je i restoran -specijalizovana radionica za praktičnu nastavu kuvara, konobara i poslastičara. To je savremeno projektovano i moderno zdanje sa najsavremenijom opremom koji će u velikoj meri podići kvalitet praktične nastave u uslovima uslužno-proizvodnog procesa. Rad će biti organizovan na komercijalnim principima i obezbediće školi značajna finansijska sredstva.

Postoji i sporazum sa opštinskim Crvenim krstom o pripremanju i distribuciji obroka za deponente narodne kuhinje. Sve su ovo razlozi zbog kojih je pokrenuta inicijativa za obnavljanje rada đačke zadruge u našoj školi. Ona će omogućiti još bolje iskorišćavanje ove radionice, pružanje usluge i prodaje proizvoda, objediniće radne aktivnosti učenika, produbiti saradnju sa lokalnom zajednicom i vrednovati rad i nagrađivanje učenika.

Skladno principu pojavljivanja na svim smotrama i udruženjima koja se organizuju širom naše republike, učenici naše škole sve češće uzimaju učešće takmičenjima i postižu zapažene rezultate, a posebno iz uže stručnih predmeta, iz zanimanja u kojima se školuju. Organizujemo stalne stručne ekskurzije (posete hotelima, sajmovi ugostiteljstva, turizma, trgovine i sl.) Osim toga, naši su učenici prisutni na svim važnijim događajima u našoj opštini i to kao organizatori i osoblje na banketima, prijemima, koktelima, prezentacijama,poslovima pripreme i prodaje peciva po radnim organizacijama i drugim školama i sl. U duhu dobre saradnje sa ostalim školama naše opštine, na svim njihovim svečanostima prisutni su naši učenici koji na delu pokazuju umeće stečeno u školi.