Mesto:Kosovo Polje
Adresa:
PTT:38210
Opština:Kosovo Polje
Telefon:
Školska uprava:Kosovska M
Školski okrug:Kosovski okrug
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://Nema sajt
Prvi e-mail:
Drugi e-mail:
Facebook:

Dodatne informacije će uskoro biti prikazane.