Mesto:Beograd-Stari Grad
Adresa:Takovska 41
PTT:11000
Opština:Stari Grad
Telefon:
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.osnovnaskolavukkaradzic.edu.rs
Prvi e-mail:office@osnovnaskolavukkaradzic.edu.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

               DAN ŠKOLE                  

                               

Dan škole se obeležava 6. novembra povodom rođenja Vuka Karadžića. U program spremanja svečane priredbe uključeno je nekoliko školskih sekcija: dramska sekcija izvodi prigodnu predstavu, dok se o sceni i kostimima brine likovna sekcija. Hor, orkestar i folklor pripremaju muzički deo programa.

OBELEŽAVANjE DANA SV. SAVE

Škola svake godine obeležava školsku slavu spremajući Svetosavsku akademiju. Dramska sekcija izvodi kratku dramsku igru, likovna sekcija sprema kostime i scenografiju, hor priprema prigodne pesme, literarna sekcija čita najbolje radove, a recitatorska izražajno kazuje stihove. Posle programa sveštenik i učenici lome slavski kolač.

VUKOVA ZADUŽBINA

Vukova zadužbina u Beogradu osnovana je 1987. godine na 200. godišnjicu Vukovog rođenja.  Zadužbina je nevladina organizacija od izuzetnog nacionalnog značaja. Nastavlja Vukov rad i svojim programima trajnog karaktera obuhvata sve značajnije oblasti narodnog stvaralaštva. Stara se o očuvanju tekovina celokupnog srpskog etničkog prostora, pisma ćirilice, spomenika kulture, podržava etnološka istraživanja, izučavanje Vukovog dela, Vukov sabor i sva događanja vezana za narodno prosvećivanje.

Svojom svestranošću i kvalitetnim programom, Vukova zadužbina je zavredela izjavu generalnog sekretara UNESKO-a, g. Frederika Majora,  koji je već prvih godina rada, izjavio da bi trebalo da Vukova zadužbina postane balkanski centar za narodno stvaralaštvo. Na čelu Vukove zadužbine je predsednik Skupštine akademik Dejan Medaković, predsednik srpske akademije nauka i umetnosti.

FIZIČKA BEZBEDNOST ŠKOLE

Od strane opštinskog MUP-a  naša škola je ocenjena kao jedna od najbezbednijih škola na opštini poslednjih godina.    

   1) Škola ima školskog policajca već nekoliko godina, otkako se počelo sa projektom „Školski policajac“ u Srbiji
   2) Noću i u dane vikenda organizovano je profesionalno obezbeđenje škole
   3) U školi od pre nekoliko godina postoji video nadzor
   4) Jako je osvetljenje školskog dvorišta (postavljeni su reflektori)
   5) Ograda oko dvorišta je u proceduri rekonstrukcije
   6) Krajem februara ove godine završena je kompletna rekonstrukcija Male škole, gde su prvaci, zahvaljujući sredstvima dobijenim od opštine Stari grad
   7) Škola je od prošle školske godine u UNICEF-ovom projektu „Škola bez nasilja“.