Mesto:Bač
Adresa:Školska 1
PTT:21420
Opština:Bač
Telefon:021/771-207
Školska uprava:Novi Sad
Školski okrug:Južnobački
Direktor:Dajana Maksimović
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://skolabac.nasaskola.rs
Prvi e-mail:oskolabac@neobee.net
Drugi e-mail:skolabac@mts.rs
Facebook:
 • Bač ima veoma bogatu istoriju. Kao grad koji je bio plemićko sedište, imao je veliki broj visoko obrazovanih građana, čak i u vreme srednjeg veka.Poznato je da su plemićke porodice u srednjem veku imale kućne učitelje za svoju decu. pored tog “ kućnog“ obrazovanja, znanje su đaci mogli steći služeći po samostanima i crkvama, da bi  kasnije, uz potrebne preporuke nastavili školovanje u višim školama. Obrazovanje je bilo privilegija vladajuće klase.

  U doba turske vladavine u 16.veku u Baču je radila Medresa, srednja ili visoka muslimanska šola, koja je radila dugi niz godina. Obrazovale su se zanatlije, vojni, administrativni i verski službenici, trgovci.

  Nakon povlačenja Turaka iz Bača 1689.menjaju se kulturne prilike u Baču. Rušenjem Tvrđave, Bač postaje mali provincijski gradić. Obrazovanje teče pri crkvama.

  Prva građanska verska škola u Baču, osnovana je 1756.godine i bila je prva škola u Baču za građane nižeg porekla.

  Prva zgrada koja je građena namenski za potrebe škole datira iz 1876.godine, u kojoj se nastava izvodila do 1972.godine, punih 96 godina. Pored školskih učionica postojala je i učionica za zabavište. Nastava se izvodila na srpskom, mađarskom i nemačkom jeziku.

  Nakon završetka Drugog svetskog rata, crkva gubi pravo da se meša u državne poslove i da utiče na obrazovanje.

  Vrata škole otvaraju se za svu decu i građane. Prvih godina, neposredno posle rata, škola je imala 620 učenika. 1946.godine osnovna škola prerasta iz četvororazredne, odnosno šestorazredne, u sedmorazrednu, a kasnije u osmorazrednu osnovnu školu.

  Školske 1945/46.godine, pored osnovne škole, u Baču se osniva i Stručna produžna škola, koja menja naziv u Škola učenika u privredi. u njoj su izučavani zanati za koje je postojao interes ( mehaničar, mlinar, električar, opančar, užar, bačvar, sajdžija, kovač, kolar, krojač, pekar, moler, stolar). Škola je prestala sa radom 1955.godine zbog ekonomske neopravdanosti.

  Od 1972.godine Bač dobija novu zgradu u koju se useljava OŠ „Vuk Karadžić“. Nastava se izvodi na srpskom jeziku.

  Od školske 1975/76.godine, osniva se srednja škola pod nazivom Zajednička srednja škola „25.maj“. Bila je smeštena u prostorijama osnovne škole. Prestala je sa radom 1987/88.godine.

  Od 1995.godine ukazala se potreba za osnivanjem Srednje poljoprivredne škole u Baču, koja je smeštena u zgradu osnovne škole. Rad ove dve škole odvija se u dve smene.