Mesto:Gadžin Han
Adresa:18240 Gadžin Han
PTT:18240
Opština:Gadžin Han
Telefon:860136
Školska uprava:Niš
Školski okrug:Nišavski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://osvitkoisvetagadzinhan.nasaskola.rs
Prvi e-mail:vitko.sveta@eunet.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

Основна школа “Витко и Света“ настала 1984.године интеграцијом школа “Витко Раденковић“ у Гаџином Хану и “Света Шарковић“ у Личју,налази се на територији Заплања, општина Гаџин Хан, место Гаџин Хан, округ Нишавски.

До 1970.године у општини Гаџин Хан постојало је пет осморазредних школа,и то : Основна школа “Витко Раденковић“ у Гаџином Хану, Основна школа “Доситеј Обрадовић“ у Горњем Барбешу, Основна школа “Света Шарковић“ у Доњем Душнику, Основна школа “Светозар Марковић“ у Личју, Основна школа “Вук Караџић“ у Великом Крчимиру. Године 1970. извршена је интеграција ових пет школа у две нове: Основну школу “Витко Раденковић“ у Гаџином Хану (Гаџин Хан и Горњи Барбеш) и Основну школу “Света Шарковић“ у Личју (Личје, Д.Душник, В.Крчимир).

Због смањења броја ученика, постојеће две школе интегрисане су у јединствену, која у свом саставу има још четри осморазредне школске јединице (Горњи Барбеш, Доњи Душник, Личје, Велики Крчимир), и још четрнајест четворораѕредних (Тасковићи, Марина Кутина, Гркиња, Заплањска Топоница, Дукат, Доње Драговље, Равна Дубрава, Мали Крчимир, Семче, Велики Вртоп), која као таква и данас егзистира.1993.године број осморазредних школских јединица повећан је за јођ једну. У Заплањској Топоници изграђена је нова школа за ученике од И-ВИИИ разреда. Број четвороразредних школских јединица такође је повећан за једнуи то у Малом Вртопу, за ученике од И-ИВ разреда.