Mesto:Vrbas
Adresa:Svetozara Markovića 55
PTT:21460
Opština:Vrbas
Telefon:021/790-500
Školska uprava:Novi Sad
Školski okrug:Južnobački
Direktor:Ružica Marković
Telefon direktora:021/790-511
Telefon sekretara:021/707-170
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.ossmileticvrbas.weebly.com
Prvi e-mail:ossmv4o2@eunet.rs
Drugi e-mail:smvrbas@gmail.com
Facebook:

OŠ ,,Svetozar Miletić“ Vrbas

            Osnovna škola ,,Svetozar Miletić“ Vrbas nosi ovo ime od 01.09.1951. godine i pokriva teritorije prve mesne zajednice, sa preko 10 000 stanovnika. Škola kao i obrazovanje i vaspitanje na ovim prostorima postoji i organizovano deluje mnogo ranije. Današnji izgled škole postignut je adaptacijom i izgradnjom 1988. godine. Površina školske zgrade je oko 4020m2 i u novoizgrađenim objektima sale za fizičko vaspitanje sa veznim delom, što ukupno iznosi 5626 m2. U školi ima 25 učionice, sa mešovitom strukturom učioničkog prostora, sa kabinetima, radionicom i specijalizovanim učionicama. Školska biblioteka broji 12270 naslova.

Školu u tekućoj školskoj godini pohađa 789 učenika raspoređenih u 31 odeljenje. Kolektiv škole sačinjava 86 zaposlenih radnika koji veoma uspešno obavljaju obrazovno-vaspitni proces i pripremaju učenike za život u društvenoj zajednici.

Naši učenici postižu veoma dobre rezultate u daljem školovanju kao i na brojnim takmičenjima svih nivoa, što potvrđuje tezu kvalitetnog rada odeljenjskih zajednica, pomoćnih radnika i nastavničkog veća.

Nastava je organizovana na srpskom jeziku. Specifičnost rada škole je organizovanje nastave sa elementima nacionalne kulture kroz negovanje rusinskog i mađarskog maternjeg jezika.

                                                                                                                        POLAZNE OSNOVE RADA

Polazne osnove za izgradnju Godišnjeg programa škole čine Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Sl. Gl. Republike Srbije broj 72/09, kao i druga važeća podzakonska akta i uputstva za rad u školi.

Novo vreme zahteva nove kvalitete znanja što utiče na izbor ciljeva obrazovanja i vaspitanja, kao i usmeravanje učenika ka pravim trajno važećim vrednostima. Da bi škola uspešno ostvarila postavljene zadatke, neophodno je da neprekino inoviramo nastavne i druge aktivnosti u školi.

Škola će uz pomoć nastavnika i roditelja, kao i podrške okruženja nastojati da ispunjava postavljene zadatke. Ovakvi zahtevi podrazumevaju nove pristupe i nove metode koje će animirati učenikovu aktivnost.

Nastavnici će motivisati učenike za rad većom primenom individualnih i grupnih oblika rada. U prvom razredu škola primenjuje kompleksni metod čitanja i pisanja.