Mesto:Leskovac
Adresa:Leskovačkog odreda br. 6
PTT:16000
Opština:Leskovac
Telefon:016/243-244
Školska uprava:Leskovac
Školski okrug:Jablanički
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://svetozarmarkovic.weebly.com
Prvi e-mail:svetozarmarkovicle@yahoo.com
Drugi e-mail:
Facebook: