Mesto:Batajnica
Adresa:Dalmatinske zagore 94
PTT:11273
Opština:Zemun
Telefon:7870080
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:Stevo Janjanin
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.osmitraljeta.edu.rs
Prvi e-mail:
Drugi e-mail:
Facebook:

LETOPIS

Početak rada škole 1969.g.

Šezdesetih godina 20. veka, sa porastom broja stanovnika,  javlja se i potreba za izgradnjom treće škole u Batajnici. Tako je na sednici Skupštine opštine Zemun,  20.06.1969.g. doneta odluka o osnivanju škole “Svetislav Golubović Mitraljeta“. Škola je dobila ime po narodnom heroju iz Batajnice, koji je poginuo na Fruškoj gori 1942.g.

Prve godine rada u školu je upisan 721 učenik (342 u mlađu , a 379 u stariju nastavu), formirana  su  23 odeljenja i jedno kombinovano, iz naselja Ekonomija.

U novu školu prešli su da rade prosvetni radnici iz osnovnih škola “Boško Palkovljević Pinki“ i “Branko Radičević“. Prvi učitelji bili su: Pavlica Danica, Sekulović Spomenka, Stamenović Ružica, Kovačević Danica, Đuričić Budimir, Galić-Diaz Marija, Stepanović-Duran Ljubica, Vučković Nada, Ranković Vukosava, Vlašić Ljubica i Petković Miroslava. U predmetnoj nastavi:  Vuković Milovan (nast. matematike), Petrović Nada (nast. fizike), Savić Radovanka (nast. biologije, hemije), Marjanović Slavko (nast. geografije), Karanović Jelica (nast. istorije), Titović Zlata (nast. ruskog jez.), Vukobrat Mile i Perišić Dragoslav (nast. fizičkog vasp.), Crnogorac Rajka i Stevanović Nevenka (nast. srpskog jezika), Savić Olga (nast. biologije i hemije), a ubrzo su im se pridužile nove kolege –  Stepanov Branislav (nast. srpskog jezika), Milošević Marija (nast. engleskog jezika), Ranković Snežana (nast. likovne kulture), Perić Slobodan (nast. matematike), Belanović Ljiljana (nast. muzičke kulture), Ristić Jordanka i Tolimir Miloš (nast. opštetehničkog obrazovanja).

Prva sednica Nastavničkog veća održana je u zgradi Osnovne škole “Boško Palkovljević Pinki“.  Donesena je odluka da učenici od 1. do 4. razreda pohađaju nastavu u toj školi od 12 do 15 časova, a stariji učenici u Osnovnoj školi “Branko Radičević“ od 15 do 19 časova, do prelaska u novoizgrađenu školu.

Useljenje u novu školsku zgradu izvršeno je 06.12.1969.g. Ovaj događaj bio je veoma svečan i dočekan je sa velikom radošću.

Prvi direktor, Petrović Radoslav, izabran je na sednici, 19.04.1970.g. Tada je dogovoreno i da se kao Dan škole obeležava  9. maj, Dan pobede nad fašizmom.  Drugi direktor bio je Miloš Kodžo (02.09.1974. do 31.08.1975.), sledio je Vukašin Ivezić (01.09.1975. do 30.09.1979.), Miloš Tolimir (01.10.1979. do 09.10.1988.), Dragan Komnenić (29.06.1989. do 21.05.2001.), a od 21.05.2001.g. direktor škole je Stevo Janjanin.

Vremenom se broj učenika i zaposlenih  povećavao, svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju dobilo je preko 4000 učenika. Uspesi učenika su se ređali na svim nivoima takmičenja .  Vredno je pomena da je godine 1985. učenik Mihajlović Nenad  dobio Oktobarsku nagradu, a 2006.g Milovanović Dragomir prisustvovao dodeli Nobelove nagrade u Stokholmu. Uspesi učenika su mnogobrojni, pa se “Mitraljeta“ u generalnom plasmanu zemunskih škola često nalazi među prve tri.

Cilj nam je da “Mitraljeta“ i dalje bude sinonim za kvalitetno obrazovanje koje poštuje tradiciju, ali i ide ukorak sa savremenim evropskim  tendencijama.