Mesto:Beograd
Adresa:Avalska 8
PTT:11000
Opština:Vračar
Telefon:011/243-3639
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.ossvetisavabg.edu.rs/
Prvi e-mail:osnovnasvetisava@gmail.com
Drugi e-mail:
Facebook:
О нама


Наша школа је модерна, савремено конципирана школа која нуди квалитетан програм, негује атмосферу толеранције и конструктивне комуникације, која је у стању да одговори потребама времена и прати научно-технолошка достигнућа.

Школа у којој се учи како да се учи, тимски ствара, демократски комуницира, заједнички савлађују препреке, уважавају и поштују различитости, развија одговорност, иницијативност, подстиче радозналост и креативност и омогућује свестрани развој личности детета. Подржавамо савремене методе учења и користимо информационо-комуникационе технологије у наставној пракси, оспособљавајући ученика за самостално учење али и примену знања стечених у школи у даљем школовању и животу.

Посебну пажњу посвећујемо безбедности ученика и доброј дисциплини стварајући сигурно и пријатно окружење у коме деца стичу функционална и трајна знања.

Континуирано улажемо у професионални развој наставног кадра и осавремењивање наставног процеса и повећање постигнућа ученика.

Сматрајући школу средиштем образовног, културног и духовног живота као и кључном за формирање одговорне, демократске и свестране личности, сарађујемо са свим релевантним образовно-научним и културним институцијама као и са локалном заједницом.

Важно нам је да у родитељима имамо добре сараднике и да заједнички радимо на превазилажењу тешкоћа и обогаћивању школског живота.

 

Историјат школе

Основна школа „ Свети Сава“ је основана 1852. године као Основна школа на Врачару. Повећањем броја становника, а тако и ђака, школа је подељења на Школу на Источном и Западном Врачару 1869. године. Оне су касније подељење тако да су поједини делови Врачара оснивали своје школе. Школа на Чубури се издвојила 1892. године, па су деца грађана који су основали школу на Врачару била смештена у три основне школе. Грађани који су живели на простору између Макеијеве улице и Шумадијског булевара основали су школу под именом Школа на Савинцу, цео крај око школе је добио назив Савинац – Савин крај 1894. године.

Школа је почела са радом у кући Миахаила Радивојевића, чиновника у Совјету. Нове школске просторије, на месту где се данас налази школа је добила 1903. године. Општина је откупила у Авалској улици једну приватну кућу, која је одмах коришћена за наставу.

Нове школске просторије подигнуте су 1904. године када је купљено приватно имање од наследника Чедомира Мијатовића, које се налазило на данашњем месту школе према Макеијевој улици.

Почетком 20. века у Школу на Савинцу је смештен Школски музеј у коме су се чували експонати везани за просветно-педагошку историју школства Србије. Учитељ у школи и управник Музеја до 1906. г. био је Димитрије Ј. Путниковић. Његовим заузимањем Општина је подигла нову зграду 1908. године.

У тој згради је радила школа до изградње данашње зграде 1940. године. На месту порушене школске зграде према Макеијевој улици подигнута је 1958. године нова зграда, повезана са зградом у Авалској.

У нове просторије усељена је школа „Ђуро Салај“. Обе школе су интегрисане 1972. године као Школа „Свети Сава“.