Место:Ариље
Адреса:Браће Михајловић број 8
ПТТ:31230
Општина:Ариље
Телефон:031/891-953
Школска управа:Ужице
Школски округ:Златиборски
Директор:
Телефон директора:
Телефон секретара:
Тип школе:Основна школа
Сајт:http://osstevancolovic.rs
Први e-mail:osarilje@ptt.rs
Други e-mail:
Facebook:

Прва редовна основна школа у Ариљу почела је да ради 9.новембра 1844.године у просторији «Малог Конака» рујанског старешине срдара Јована Мићића.За првог учитеља  постављен је Гаврило Поповић, свршени богослов из Погледи.те године у разреду било је 20. ученика.

   Прва школска зграда у Ариљу подигнута је до почетка школске 1848/49.године.Налазила се недалеко од цркве а имала је две веће просторије и ходник.Зграда је сачувана до данас и у њој се налази Градска галерија.

31.децембар 1882.године изабран је по Закону први Школски одбор.Његов задатак је поред осталог и био да изгради нову школску зграду јер је она прва била склона паду.Пошто то нису урадили, 1.марта 1889.године министар просвете доноси решење да се затвори Ариљска Основна школа у интересу здравља ученика.

 

Нова школска зграда изграђена је 1885.године.У периоду између два светска рата број ђака стално се мењао.Број ученика који су излазили на разредни испит није се слагао са бројем уписаних.Школске 1939/40.године у свим Основним школама у нашем Срезу било је уписано 1443 дечака а са девојчицама укупно 2780. Не постоје подаци колико их је редовно похађало наставу.