Mesto:Arilje
Adresa:Braće Mihajlović broj 8
PTT:31230
Opština:Arilje
Telefon:031/891-953
Školska uprava:Užice
Školski okrug:Zlatiborski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://osstevancolovic.rs
Prvi e-mail:osarilje@ptt.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

Прва редовна основна школа у Ариљу почела је да ради 9.новембра 1844.године у просторији «Малог Конака» рујанског старешине срдара Јована Мићића.За првог учитеља  постављен је Гаврило Поповић, свршени богослов из Погледи.те године у разреду било је 20. ученика.

   Прва школска зграда у Ариљу подигнута је до почетка школске 1848/49.године.Налазила се недалеко од цркве а имала је две веће просторије и ходник.Зграда је сачувана до данас и у њој се налази Градска галерија.

31.децембар 1882.године изабран је по Закону први Школски одбор.Његов задатак је поред осталог и био да изгради нову школску зграду јер је она прва била склона паду.Пошто то нису урадили, 1.марта 1889.године министар просвете доноси решење да се затвори Ариљска Основна школа у интересу здравља ученика.

 

Нова школска зграда изграђена је 1885.године.У периоду између два светска рата број ђака стално се мењао.Број ученика који су излазили на разредни испит није се слагао са бројем уписаних.Школске 1939/40.године у свим Основним школама у нашем Срезу било је уписано 1443 дечака а са девојчицама укупно 2780. Не постоје подаци колико их је редовно похађало наставу.