Mesto:Bačko Petrovo Selo
Adresa:Dr Imrea Kiša 34
PTT:21226
Opština:Bečej
Telefon:021/803-039
Školska uprava:Novi Sad
Školski okrug:Južnobački
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.samubps.edu.rs
Prvi e-mail:smbec@stcable.co.rs
Drugi e-mail:skola@samubps.edu.rs
Facebook:

O ŠKOLI
Prema istorijskim izvorima, prva škola u Bačkom Petrovom Selu osnovana je davne 1703. godine, neposredno posle osnivanja Potisko-pomoriške granice (1702) kao jedna u nizu srpskih narodnih škola u Bačkoj na početku VIII veka. Prvi učitelji su bili sveštenici Petar i Boško. Od 1751. naselje je u sastavu Potiskog krunskog distrikta, a godine 1773 osnovana je prva rimokatolička narodna osnovna škola.
Osnovna škola “Šamu Mihalj” u Bačkom Petrovom Selu radi pod ovim imenom i po današnjoj strukturi od 1955. godine.

U školskoj 2008/2009. godini školu pohađa 545 učenika raspoređenih u 26 odeljenja. Nastava se izvodi na srpskom jeziku u 8 odeljenja i mađarskom nastavnom jeziku u 18 odeljenja. Broj zaposlenih je 59.
Škola koristi dva objekta u ul. Lenjinova 34. (nova, savremena školska zgrada sagrađena 1978.) i Doža Đerđa 3. (stara zgrada iz 1891.) Objekti su povezani zajedničkim dvorištem.
Prostorni uslovi su dobri. Škola radi po sistemu kabinetske nastave, u jednoj smeni. Svi nastavnici razredne nastave rade u sopstvenoj učionici, a većina nastavnika predmetne nastave ima svoj kabinet.
Škola je relativno dobro opremljena nastavnim sredstvima, (škola raspolaže sa 4 seta za multimedijalni rad – laptop, video bim, i dr., koristi dve različite bežične internet mreže, većina učionica i kabineta ima TV i video opremu, CĐplejer, grafoskop, dijaprojektor itd., a učionice I razreda pored navedenih imaju sintisajzer, Orfov instrumentarij, veliki broj sportskih rekvizita, društvenih i logičkih igara i dr.) Fiskulturnu salu kojom škola takođe raspolaže, pored učenika škole koriste i neki sportski klubovi iz sela.
Osnovna obrazovno-vaspitna misija škole sažeta je u „tri slova T“: Talenat – Tradicija – Tolerancija.
Posebna pažnja se posvećuje razvijanju funkcionalnog znanja učenika povezivanjem teorijskog i praktičnog znanje učenika primenom savremenih nastavnih metoda i nastavne tehnologije.
U školi se uređuje i zidaje đački list „Kisokos-Školarac” koji se štampa u obimu od 36 strana u tiražu od 350 primeraka. Početkom 2007. godine pušten je u rad školski radio koji emituje vesti i prigodne programa kao i izbor muzike na svakom odmoru.
Slobodne aktivnosti, smotre takmičenja: U školi uspešno rade sekcije iz svih nastavnih oblasti, a posebno treba istaći:
– učenici škole su dva puta osvojili I mesto na republičkom takmičenju iz nemačkog jezika, a time i nagradni boravak, a njihov nastavnik stipendiju za stručno usavršavanje u SR Nemačkoj,
-uspehe učenika na najvišim nivoima takmičenjima iz mađarskog jezika (više puta su osvojili 1., 2. ili 3. mesto na okružnom i na republičkom takmičenju),
-sekciju mladih informatičara koji su više puta nagrađivani na pokrajinskom i republičkom takmičenju iz informatike i programiranja,
-uspehe učenika na okružnom takmičenju iz biologije,
-uspehe učenika na opštinskim takmičenjima iz svih nastavnih predmeta,
-uspehe učenika na bezbroj literarnih i likovnih konkursa u zemlji i inostranstvu.
Trenutno deset bivših učenika škole pohađa neku srednju školu za negovanje talenata (iz oblasti matematike, jezika, sporta, likovne i muzičke umetnosti), a 17 učenika sedmog i osmog razreda je sa uspehom položilo test za polaznike Regionalnog centra za talente “Talentum”.

Škola poštuje i neguje tradicionalne i trajne vrednosti. U tome se oslanja na kvalitetan i stručan nastavni kadar, dobru radnu atmosferu i relativno visok nivo vaspitanosti učenika.
Potvrdu za valjanost naših principa nalazimo u stvarnim postignućima učenika.
Kao znak priznanja za svoj rad, škola je 2004. godine dobila priznanje „Dr Đorđe Natošević” za postignute izuzetne rezultate u nastavnom radu i negovanju tradicionalnih vrednosti međusobnog uvažavanja i poštovanja u višenacionalnoj sredini i organizovanju i aktivnom učešću u saradnji sa kulturnim institucijama lokalne zajednice.