Mesto:Beograd
Adresa:Prizrenska 37
PTT:11080
Opština:Zemun
Telefon:011/307-6423
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.osradivojpopovic.edu.rs
Prvi e-mail:rapozemun@ptt.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

Osnovna škola „Radivoj Popović“ je obrazovno-vaspitna ustanova koja se bavi osnovnim obrazovanjem i vaspitanjem dece oštećenog sluha i govora. Škola nosi ime Radivoja Popovića, osnivača srpske surdopedagoške misli i prvog učitelja za gluvu decu u Srbiji. Početak rada škole na obrazovanju i vaspitanju gluvih i nagluvih ima dugu tradiciju vrednu poštovanja.

skola

Škola je osnovana 1947.godine, mada je još 1924.godine uz dobročinstvo Kralja Jugoslavije Aleksandra I počela sa radom kao Zavod za slepe i gluve, iz kojeg su se razvile dve velike škole: Škola za slepu i slabovidu decu i Škola za decu oštećenog sluha. Od 1947.godine škola je funkcionisala u sklopu doma slepih, zatim kao škola za gluvu decu 1953.godine, a potom kao Demonstracioni centar za rehabilitaciju slušno oštećene dece i omladine. Od 1963.godine funkcioniše kao Osnovna škola za decu oštećenog sluha i govora “Radivoj Popović “.
Osnovna delatnost škole obuhvata predškolsko i pripremno predškolsko obrazovanje i vaspitanje dece oštećenog sluha i govora ali i vaspitanje slušno oštećene dece srednjoškolskog uzrasta kao integralni segment opšteg obrazovnog procesa u okviru jedinstvenog školskog sistema.

Škola se nalazi u Zemunu a svi školski objekti su locirani na površini od oko 11.000m2. Prostor škole obuhvata veliko školsko dvorište u kojem su smešteni škola, internat, školska kuhinja i pomoćni objekti. Škola je smeštena na izuzetno mirnoj lokaciji, zaštićena od pojačanog saobraćaja, blizu centra Zemuna i nadomak Beograda. U prostranom školskom dvorištu koje je uređeno kao zelena oaza nalazi se namenski opremljen park za igru i zabavu dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta kao i kompleks sportskih terena za rukomet, košarku, odbojku i mali fudbal namenjen učenicima oštećenog sluha osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Osoblje i učenici škole redovno brinu o uređenju dvorišta a da to uspešno rade dokaz su i dobijene diplome za najlepše uređeno dvorište.
Škola u svom sastavu ima i internat u kojem je smešteno preko 90% dece oštećenog sluha čije je stalno mesto boravka izvan Beograda, a koja su obuhvaćena predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim obrazovanjem i vaspitanjem

Delatnost škole ostvaruju stručnjaci sa odgovarajućom kvalifikacionom strukturom. Od ukupnog broja zaposlenih koji su neposredno angažovani u obrazovno-vaspitnom procesu svega 5 ima višu stručnu spremu dok svi ostali imaju visoku stručnu spremu – završen Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju – odsek za rad sa licima oštećenog sluha, jedan logoped i jedan stručni saradnik- psiholog. Ono što ovu školu izdvaja od drugih škola iste specijalnosti jeste činjenica da u njoj rade 2 stručnjaka koja poseduju naučni stepen doktora nauka kao i 2 stručnjaka koji imaju akademsko zvanje magistra defektoloških nauka dok 4 nastavnika pohađaju poslediplomske studije.
Izuzetna kvalifikaciona struktura zaposlenih obezbeđuje visok kvalitet rada čime se ova škola ponosi. Takođe, poklanja se posebna pažnja permanentnom usavršavanju nastavno-vaspitnog kadra. Stručno usavršavanje se ostvaruje kroz rad stručnih organa škole ali i kroz organizovanje stručnih i naučnih predavanja za sve zaposlene. Tako je škola u proteklom periodu i sama bila nosilac stručnih seminara a u tom smislu su zapažena i brojna učestvovanja stručnjaka škole na tematskim seminarima koji se kontinuirano prate tokom školske godine. U kontekstu rečenog sprovedena je i obuka stručnog kadra za primenu računarske tehnologije u obrazovno – vaspitnom procesu pod nazivom „Računar u funkciji aktivne nastave“.

U školi se nastava realizuje prema važećem planu i programu koji je propisalo Ministarstvo prosvete Republike Srbije.