Mesto:Gruža
Adresa:Gruža
PTT:34230
Opština:Knić
Telefon:034/515-096
Školska uprava:Kragujevac
Školski okrug:Šumadijski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://radasubakic.edu.rs
Prvi e-mail:kggruza@verat.net
Drugi e-mail:
Facebook:

Основна школа „Рада Шубакић“ у Гружи, основана је 1903. године.
Na prostoru Gruže je već postojala škola u Čestinu, koja danas čini jednu od nekoliko škola u okviru škole u Gruži. Školu je osnovao dr Nikolaj Nikolajević – Gružanin, 1818. godine. Ona se ubraja među najstarije škole u oslobođenoj Srbiji za vreme vladavine kneza Miloša Obrenovića. Nalazi se kod manastira Kamenca. Kroz ovu školu je u dva veka prošlo mnogo učitelja i učenika. Danas je to nepodeljena škola sa četiri razreda. 

Deca sela Pajsijević su školu pohađala u Kamencu. Da bi deci omogućili bliže školovanje, seljani sela Pajsijević odlučuju da pošalju zahtev (14. avgusta 1871.god) Beogradu za podizanje nove škole. Meštani se obavezuju da če školu izgraditi od trajnog materijala. U to vreme selo je imalo 107 domaćinstava u kojima je bilo 30 dece za školovanje. Škola je otvorena za rad 1874.godine i tu se školuju i deca iz sela Leskovac. Prvi učitelj je bio Raša Damjanović, koji je dosta učinio za selo. Zgrada sadašnje škole u Pajsijeviću je počela da se gradi 1938, a gradili su je meštani od tvrdog kamena. Izgradnju je zatekao rat, tako da je završena krajem 1945. godine. Ima dve učionice, biblioteku, trpezariju, veliki hodnik i hol ispred nje. Sa školom je povezan školski stan. 1981.godine, škola je slavila 110 godina svog postojanja i onda su urađeni trotoari i oluci.
Škola u Leskovcu je osnovana 1931.godine pod patronatom kraljice Marije Karađorđević i za skoro 8 decenija postojanja ispatila u svet inžinjere, lekare, prosvetne radnike…
Škola u Vrbetima je prvo bila smeštena u kući Dragoljuba Anđelkovića. Pravili su je seljani, a izgradnji su pomogli prav učiteljica Rajka i Živanović Miro i Dara. 

Od učitelja iz Gruže potekla je ideja o podizanju škole u Lipnici. Milentije Milosavljević, bogati seljak, poklanja školi 60 ari placa. Kralj i država pomažu podizanju škole od temelja do crepa. Šalju iz Beograda železnicom kontigent građe do Kraljeva. Pred Petkovdan, preuzimaju građu volujskim kolima: Radivoje i Vladisav Milosavljević, Budimir Pantović, Miloš Đoković. Ljudi vuku kamen iz lčipničkog majdana i škola se završava u jesen 1938. godine. Škola počinje sa radom 1940.godine. U školu kreću generacije rođene 1932/33.god,a 1934. prekida sa radom i tu bivaju smešteni partizani. Nakon formiranja bataljona partizanskog odreda i njihivog odlaska u Bosnu, škola nastavlja sa radom. Prvi učitelj je bio Milorad Milovanović iz Dragobraće, oficir kraljeve vojske.U periodu od 1980-1993, škola nije radila. Ponovo je otvorena 1993.godine kao nepodeljena škola koja i danas funkcioniše. 

Do kraja 1930.god. učenici sela Ljubić, pohađali su nastavu u školi u Gruži. O Božiću 1931.god. učitelj Janković počinje da izvodi nastavu u Ljubiću. Škola se nalazi u današnjoj kući Radomira Sretenovića, zatim u Gajovića kafani. Posle rata škola je bila u zgradi bolnice u Ravnom Gaju. Pored učitelja Anokića iz Negotina, dolazi učitelj Branko Jovanović. Nastava se odvija u dve smene uz minimalne uslove rada. 1957.godine počinje se sa izgradnjom nove školske zgrade. Učiteljica Rajna Pavlović iz Dragušice izvodi nastavu sa učiteljem Brankom, a zatim dolazi učiteljica Ljubinka Mitrović iz Vučkovice. Nastava je osavremenjena novim nastavnim sredstvima, a u tome se istakaom Branko Jovanović, koji je za svoj rad dobio brojna priznanja. Posle završenog 4. razreda, deca nastavljaju školovanje u Gruži i Dragobaraći. Među bivšim učenicima ove škole su brojni lekari VMA u Beogradu KC u Kragujevcu. 

Sve ove škole danas nose ime OŠ „Rada Šubakić“ čija je matična škola u Gruži.