Mesto:Hajdukovo
Adresa:Omladinskih brigada 29-31
PTT:24414
Opština:Subotica
Telefon:024/758-030
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Severnobački
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.petefisuli.edu.rs
Prvi e-mail:oshajd@tippnet.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

ОСНОВНА ШКОЛА „PETEFI ШАНДОР“  ХАЈДУКОВО

 

Место: Хајдуково

Општина : Subotica

 

Адреса:  Омладинских бригада 29 31

              24414 Хајдуково

 

Телефон: 024/ 758 – 030

Телефакс: 024/ 758 – 030

е-маил:   осхајд@типпнет.рс

Wеб :

 

Наша школа покрива територију Хајдукова, Бачких Винограда, Носе и једним делом Шупљака. Настава се одвија у три школска објекта: у Хајдукову, Бачким Виноградима и Носи, и то на мађарском наставном језику. Школска зграда у Хајдукову је саграђена 1987. године, с тим што је фискултурна сала завршена 1996. године. Зграда у Бачким Виноградима саграђена је 1963. године, а фискултурна сала је дограђена 2002. године. Зграда у Носи датира из давне 1910. године, али је обнављана више пута, а последњи пут 2005. године. Поред тога, у школском дворишту имамо добро опремљене спортске терене. Савремена дидактичка учила и опрема у сваком моменту стоје на  располагању ученицима и наставницима школе.

 

ДИРЕКТОР

 

Име и презиме: Ана Сич

Телефон: 024/ 758 – 030

е-маил:  осхајд@типпнет.рс

 

Биографија:

 

Рођена 14. 07. 1964. године у Суботици. Школовање: од 1985. до 1990. године Филозофски Факултет, Нови Сад, Смер: историја, звање: професор историје. Радно искуство: Хемијско-технолошка школа “Лазар Нешић” Суботица (1990-1991), ОШ „Петефи Шандор“, Хајдуково, професор историје. Од 2001. године ОШ „Петефи Шандор“ Хајдуково, директор школе. Брачно стање: удата, мајка двоје деце.

Стручно усавршавање: Стручно усавршавање директора образовних установа 2003, 2004. и 2005. године у организацији Војвођанског центра за методику; Вредновање и оцењивање – Министарство ПС; Акредитовани семинар за директоре – Учитељски факултет Сомбор; Кооперативно учење.

Остало:  возачка дозвола Б категорије. ЕЦДЛ сведочанство.

 

ШКОЛСКИ ОДБОР:

 

председник школског одбора: Ерна Хашко

телефон: 024/ 758 – 110

е-маил:

остали чланови школског одбора: Јанош Пек, Елизабета Гуљаш, Валерија Денч, Оршоља Агоштон, Ибоља Бичкеи, Бланка Печ, Ђерђи Боди и Ката Олах.                                                  

 

Језичка структура:

Наставни језици: мађарски jezik

Материњи језик са елементима националне културе: 

Страни језици: енглески и немачки језик

ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

 

школе у земљи са којима сарађује:

  • ОШ Хуњади Јанош“ Чантавир

  • ОШ „10 октобар“ Суботица

  • ОШ „Милош Црњански“  Суботица

  • ОШ „Ђуро Салај“ Суботица

школе у иностранству са којима сарађује:

  • Сарађујемо са школама братских села из Мађарске: Ашотхалом, Домасек и Морахалом

пrogrami i projekti u toku:

 

 

Специфичности:

 

Ми смо мала, сеоска школа, са великим амбицијама! Мисија наше установе је да деци и наставницима обезбеди лични и професионални развој, могућност стицања нових знања, ослањајући се на народну традицију свога краја. Овде се деца и наставници пријатно осећају, а родитеље и локалну средину масовно укључујемо у наше програме.