Mesto:VRBAS
Adresa:Palih boraca 34
PTT:21460
Opština:Vrbas
Telefon:021/707-170
Školska uprava:Novi Sad
Školski okrug:Južnobački
Direktor:Zoran Baucal
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://osnjegos.edu.rs
Prvi e-mail:osppnjegos@mts.rs
Drugi e-mail:
Facebook:https://www.facebook.com/pages/O-Petar-Petrovi-Njego/539844486064238?fref=ts

OŠ „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ“ – VRBAS

Vrbas se nalazi na geografskim koordinatama 45o 43`SGŠ i 19o 38` IGD. Prostire se na površini od 376 km2. Zauzima deo prostora koji se nalazi u geometrijskom središtu Bačke. Smešten je na raskrsnici glavnih puteva različitog saobraćaja koji prolaze teritorijom njegove opštine, vezujući ga tako sa ostalim delovima Vojvodine, kao i sa drugim krajevima Republike Srbije. Opština Vrbas sa sedam naselja je višenacionalna sredina sa 22 nacionalnosti i ukupnim brojem, prema poslednjem popisu 45.852 stanovnika.

Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš“ nalazi se gotovo u samom centru Vrbasa. Osnovana je 1951. godine.

Današnji izgled školske zgrade, površine 4.687,87 m2 i dvorišnog prostora 4.818,13 m2 dovršen je 1980. godine rekonstrukcijom postojećeg i dogradnjom centralnih objekta. Škola je tada dobila velike i osvetljene učionice, savremeno uređene kabinete, biblioteku-medijateku koja danas poseduje oko 12000 knjiga i kolekciju multimedijalnih CD-a, fiskulturnu salu, svlačionice za učenike sa kupatilima, kuhinju sa trpezarijom, zbornicu, kancelarije, stan za domara i druge prateće prostorije. Početkom školske 2002/2003. godine realizacijom projekta ADF-a kao deo programa „Revitalizacija društva putem demokratskog delovanja“, a u saradnji sa II Mesnom zajednicom Opštine Vrbas, opremljen je informatički kabinet sa 16 umreženih računara Pentium IV, multimedijalnim projektorom i platnom, skenerom, laserskim štampačem i kopir aparatom.

U današnjoj Osnovnoj školi „Petar Petrović Njegoš“ u periodu od 1946. do 1951. godine radila je Srednja poljoprivredna škola. Škola je bila internatskog tipa. Imala je svoju poljoprivrednu ekonomiju, svoju upravu i svoje radnike. Srednja poljoprivredna škola bila je neophodna gradu Vrbasu, jer on je i tada važio za značajan industrijski centar u državi. U ovoj školi obrazovanje je završilo 7 generacija, a grad Vrbas je tada dobio nešto više od 200 poljoprivrednih tehničara. Srednja poljoprivredna škola iz Vrbasa premeštena je u Sombor 1952. godine gde se i danas nalazi.

Na teritoriji grada Vrbasa školske 1951/1952. godine formirane su tri osmogodišnje škole. Našoj školi koja je dobila ime „Prva osmoletka“ pripala je najvećim delom teritorija Novog Vrbasa, Šećerane i Vinograda. U mlađe razrede (od I do IV) te školske godine upisano je 417 učenika raspoređenih u 11 odeljenja, od kojih jedno odeljenje na Šećerani kombinovano od prva četiri razreda, 4 odeljenja u Vinogradima, a 6 odeljenja u Novom Vrbasu. U starije razrede (od V do VIII) upisano je 314 učenika. Interesantno je reći da je broj učenika u odeljenju tada bio od 35 do 55 učenika.

Prvi direktor naše škole je bio Nikola Vukčević, a sekretar Đorđe Alargić. Prvi učitelji su bili: Jelisaveta Pejaković, Jovanka Perić, Vitomir Kovanović, Olga Beljanski, Todor Beljanski, Stanko Papović, Smilja Mirković, Julka Medurić, Bosa Kovjanić, Ivana Ađanski, Dimitrije Duletić, a prvi nastavnici Draginja Stankov, Nada Pecarski, Jelisaveta Škrbić, Ilija Mirković, Ljubica Cvejanović, Aleksandar Korčakov, Jova Dimitrijević, Đorđe Alargić.

Godine 1953. Savet za prosvetu i kulturu sreza Kulskoga, predlaže promenu imena škole „Prva osmoletka“ u Osmogodišnju školu, s tim da se školi da ime jednog crnogorskog narodnog heroja ili pesnika. Dana 6. V 1953. godine kolektiv škole jednoglasno donosi odluku da škola nosi ime cenjenog pesnika Petra Petrovića Njegoša čije ime i danas s ponosom nosi.

Škola je 1952. godine nasledila zgradu bivše Srednje poljoprivredne škole u koju su bili smešteni učenici od V do VIII razreda i zgradu koja je nacionalizovana od Crkvene opštine, a u koju su bili smešteni učenici od I do IV razreda.

S obzirom da je materijalna situacija bila vrlo skromna škola je ipak uspela u prvoj godini svoga rada da nabavi: 1 magnetofon, 1 gramofon sa pločama, 1 dijaskop sa nekoliko dijafilmova, opremila je foto-laboratoriju, delimično školsku radionicu i kabinet fizike.

U ovom kontekstu ističemo i to da je u našoj školi od 1986. godine radila i Škola za osnovno muzičko obrazovanje. Odlukom Vlade Republike Srbije i od 1995. godine Škola za osnovno muzičko obrazovanje je izdvojena iz naše škole. Od tada ona radi kao samostalna škola.

S obzirom da se škola nalazi u blizini važnih ustanova i organizacija koristimo tu povoljnost da budemo otvoreni za saradnju. Do sada je škola imala uspešnu saradnju sa lokalnom zajednicom, kulturno-prosvetnim i sportskim udruženjima, privrednim organizacijama, roditeljima, osnovnim i srednjim školama na teritoriji Opštine Vrbas, a i šire. Veoma dobru i bogatu saradnju imamo sa Osnovnom školom „Slobodan Sekulić“ iz Užica i Osnovnom školom „Petar Petrović Njegoš“ iz Zrenjanina. Vrata naše škole uvek su širom otvorena za sve aktivnosti koje doprinose poboljšanju kvaliteta naše osnovne delatnosti-obrazovanja i vaspitanja najmlađih. Često smo domaćini pesnicima, studentima i profesorima muzike, dramskim umetnicima… Odazivamo se redovno na sve humanitarne i druge akcije koje organizuje lokalna zajednica, Ministarstvo prosvete. Neke i sami organizujemo.

Trudimo se da odemo i korak dalje u odnosu na druge škole. Kao našu prednost ističemo otvorenost za saradnju i intenzivne vannastavne aktivnosti kroz različite sekcije. U našoj školi uspešno rade: literarna, dramska, recitatorska, novinarska, informatička, većarska, likovna, geografska, košarkaška, odbojkaška, rukometna, ritmička sekcija, zatim sekcija mladih matematičara, hemičara, istoričara, fizičara, ljubitelja engleskog jezika, mašinske tehnike, saobraćajna, elektrotehnička, ekološka sekcija, hor … Članovi sekcije postižu redovno zapažene rezultate na raznim takmičenjima i smotrama od opštinskog do republičkog nivoa.

Svake godine svečano i s radošću obeležavamo dva datuma, 1. novembar i 27. januar. Raznovrsnim kulturno-umetničkim programom i sportskim aktivnostima obeležavamo Dan škole (1. novembar). Brižljivo pripremamo i svetosavsku svečanost. Horskim pesmama, recitalima, kazivanjem narodnih pesama uz gusle, kvizovima o životu i delu svetog Save, naši učenici pokazuju poznavanje svoje istorije i kulturne baštine i time slave ime svetog Save, klanjaju se njegovoj vrlini i veri, neguju sveopštu ljubav, dobrotu i prosvetiteljstvo.

Mnogobrojni su uspesi naših đaka i njihovih nastavnika. Nemoguće je ovom prilikom nabrojati sve. Redovno i sa uspehom učestvujemo na svim opštinskim takmičenjiima, smotrama i konkursima. Zavidne rezultate postižemo i na okružnim takmičenjima. Više puta smo bili u samom vrhu republičkih i sveznih takmičenja. Najčešće su nas svojim izvanrednim uspesima i rezultatima radovali mladi matematičari i recitatori. Mladi matematičari su školi doneli mnogobrojne diplome, pohvale, priznanja i prva mesta od opštinskog do saveznog nivoa.

Veoma smo ponosni rezultatima koje su postizali naši recitatori i učenici iz srpskog jezika. Među najboljima iz srpskog jezika na republičkom takmičenju u okviru manifestacije „Đački Vukov sabor“ 2001. godine našli su se i naši učenici. Više puta su se na republičkim smotrama recitatora pojavljivali i naši učenici i s uspehom predstavljali svoju školu. Dobre recitatore i jezičke talente godinama je s posebnim entuzijazmom i ljubavlju pripremala nastavnik srpskog jezika, Kosovka Lavrnić koja je 1994. godine za svoj predan rad u prosveti dobila Jubilarnu spomen plaketu Dana oslobođenja Vrbasa. Istaći ćemo još i učeničku zadrugu „Polet“ koja je na X smotri učeničkih zadruga Srbije u Kruševcu, 1997. godine sa delom svog programa u takmičarskom delu smotre zadruga osvojila 1. mesto.

Prvih mesta na republičkom nivou postigli smo i iz drugih predmeta i oblasti: literarnog stvaralaštva, engleskog jezika, likovne kulture, hemije, tehničkog obrazovanja, geografije, istorije…

U našoj školi posebno je razvijeno literarno stvaralaštvo učenika. Povodom 50 godina postojanja i rada naše škole štampali smo zburku literarnih radova koji su nagrađeni ili objavljeni u dečijim časopisima u periodu od 1995. do 2000. godine. Zbirka nosi naslov „Iskrice“.

Učenici naše škole ističu se i u drugim aktivnostima: sportovima, muzici, glumi, o čemu svedoče vitrine pune njihovih medalja, pehara, pohvala i diploma.

Dugi niz godina bili smo organizatori opštinskog takmičenja iz matematike. Godine 2000. organizovali smo okružno takmičenje iz matematike, a 2002. godine bila nam je poverena celokupna organizacija 35. republičkog takmičenja iz matematike. Za bezprekornu organizaciju takmičenja škola je tada odlikovana zlatnom medaljom. Za svoj dugogodišnji uspešan i plodan rad školi je 1994. godine dodeljena Jubilarna spomen plaketa Dana oslobođenja Vrbasa. Ukazom Predsedništva SFRJ 1988. godine školi je dodeljeno odlikovanje Orden rada sa srebrnim vencem za zasluge postignute u obrazovanju i vaspitanju mladih generacija kao i za doprinos u širenju prosvete i kulture.

Trudimo se da idemo u korak s vremenom i reformama u obrazovanju. Školske 2004/2005. godine učestvovali smo u projektu Vlade Republike Srbije „Unapređivanje obrazovanja“ i izradili prijekat Školski razvojni plan za period od tri godine i predlog projekta „Glas za sve nas“. Početkom juna 2006. godine u okviru projekta „Glas za sve nas“ osnovali smo učenički radio i učeničke novine „Iskrice“. Na ovaj način učenici su u mogućnosti da u saradnji sa svojim nastavnicima govore i pišu na teme koje njih interesuju, a koje su obrazovno-edukativnog i zabavnog karaktera. Školske 2008/2009 godine počeo je sa radom i produženi boravak  koji i danas uspešno funkcioniše.

Razvojnim planom za naredni period planiramo da modernizujemo nastavu novim i savremenim nastavnim sredstvima, da unapredimo sve vannastavne aktivnosti, učvrstimo i produbimo saradnju sa svim dosadašnjim ustanovama, pojedincima i organizacijama…

Ponosni smo na svoju školu i uspehe koji su rezultat zajedničkog rada učenika i njihovih nastavnika.

Nastavićemo da svojim znanjem i iskustvom pomažemo učenicima da steknu osnovno obrazovanje i vaspitanje i savladaju sve nastavne sadržaje i prepravke koje nosi đačko doba.