Mesto:Turija
Adresa:Dositeja Obradovića 2
PTT:21215
Opština:Srbobran
Telefon:021/223-7000
Školska uprava:Novi Sad
Školski okrug:Južnobački
Direktor:Branislava Zeremski
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://ospetardrapsinturija.edu.rs
Prvi e-mail:ospdturija@neobee.net
Drugi e-mail:ospdrapsinturija@gmail.com
Facebook:

O nama

ŠKOLA DANAS

Školska zgrada izgrađena je 1962.godine i do sada je nekoliko puta adaptirana. Od prostorija koristi se 10 učionica, 1 radionica za TiIO, kabinet za fiziku i hemiju, kabinet za informatiku i kuhinja sa delom hodnika koji je prilagođen za trpezariju. Od službenih prostorija škola ima zbornicu, kancelariju za sekretara i knjigovođu, kancelariju za direktora i kancelariju za školskog pedagoga. U školi postoji potreban broj savremenih toaleta za učenike i radnike škole.
Školu trenutno pohađa 178 učenika raspoređenih u 8 odeljenja ( 4 nižih i 4 viših ).
U prvi razred upisano je 18 učenika što je u skladu sa dosadašnjim kretanjima. Svi učenici pohađaju nastavu u prepodnevnoj smeni : 1. čas počinje u 8,00 časova, a 6. čas se završava u 13,15 časova. Na prvom velikom odmoru je užina za niže razrede ( od 1 do 4. ) , a na drugom za više razrede ( od 5. do 8. ). Vannastavne i vanškolske aktivnosti kao i roditeljski sastanci održavaju se po pravilu utorkom i četvrtkom u popodnevnim satima.

Škola