Mesto:Godačica
Adresa:Godačica
PTT:36220
Opština:Kraljevo
Telefon:036/587-7110
Školska uprava:Kraljevo
Školski okrug:Raški 1
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://osolgamilutinovic.weebly.com
Prvi e-mail:osolgamilutino@ptt.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

• Годачица, 036/877-110

• Школа у Годачици је матична школа и има 3 истурена одељења и то у: Гледићу, Раваници и Лешеву.

• У школи има око 180 ученика.