Mesto:Lipar
Adresa:Maršala Tita 42
PTT:25232
Opština:Kula
Telefon:025/707-006
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Zapadnobački
Direktor:Nevenka Popović
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.osnteslalipar.com
Prvi e-mail:osntesladirektor@gmail.com
Drugi e-mail:
Facebook:

Istorijat

Osnovna škola “Nikola Tesla“ Liparstra_skola_210414

Osnovana je 1926. godine. Školu su izgradili solunski dobrovoljci koji su naselili ovaj prostor, u izgradnji škole učestvovalo je Ministarstvo prosvete kraljevine Jugoslavije. 1928. godine dozidana je i druga školska zgrada i škola je do 2002. godine radila u ove dve zgrade koje su imale: pet učionica, zbornicu, dve kancelarije i kuhinju. U maju 2003. godine otvorena je nova školska zgrada čiku je gradnju funinsirala SO Kula, Pokrajinski sekretarijat za nauku, obrazovanje i kulturu i svajcarska humanitarna organizacija SDC. Dogradnjom škole dobijeno je 980 m korisnog prostora. U prostroijama nove škole smešteno je osam učionica, zbornica, kancelarije (direktor, pedagog, administracija), biblioteka, kabinet informatike, kuhinja, sanitarni čvor.

“Stara“ školska zgrada je zaštićena spomenik kulture, tako da je njen izgled ostao nepromenjen. Nova školska zgrada je dograđena i povezana sa starom hodnikom.

Škola pored zatvorenog prostora poseduje i otvorene površine: sportske terene za košarkku, odbojku i mali fudbal, školski part, cvetnjak. Ukupna površina otvorenog prostora je 14.000 m2.

Školske 2006/07. godine školu pohađa 160 učenika od I do VIII razreda. Svi učenici su u jednoj, prepodnevnoj, smeni. Nastava počinje u 8 časova. Popodne je škola otvorena za vannastavne aktivnosti učenika (dopunska, dodatna nastava i sekcije).

U školi je zaposleno 28 radnika od ovog broja 19 su nastavni kadar. Nastavni kadar je 87% stručno zastupljen. Prosek godina 36,3 – mlad kolektiv spreman za rad i napredovanje.

skola_210414Mislija škole

Osnovna škola “Nikola Tesla“ je mala seoska škola smeštena u velikom parku čija je misija da podstiče lični razvoj učenika i otkrije njihove potencijale koje će ravijati tokom školovanje do budućeg zanimanja, da podstiče profesionalni razvoj nastavnik, da održava vezu između škole i okoline (lokalne zajednice), neguje borbu atmosferu i školu.

 

 

 

 

 

Školska godina, broj upisanih prvaka i ukupan broj učenika

2016-2017. god. upisano je 9 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 75
2015-2016. god. upisano je 9 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 89
2014-2015. god. upisano je 14 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 96
2013-2014. god. upisano je 11 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 120
2012-2013. god. upisano je 7 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 109
2011-2012. god. upisano je 11 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 110
2010-2011. god. upisano je 12 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 126
2009-2010. god. upisano je 11 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 136
2008-2009. god. upisano je 13 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 156
2007-2008. god. upisano je 19 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 158
2006-2007. god. upisano je 20 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 160
2005-2006. god. upisano je 14 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 172
2004-2005. god. upisano je 27 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 169
2003-2004. god. upisano je 24 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 175
2002-2003. god. upisano je 24 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 180
2001-2002. god. upisano je 22 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 184
2000-2001. god. upisano je 24 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 183
1999-2000. god. upisano je 20 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 184
1998-1999. god. upisano je 23 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 190
1997-1998. god. upisano je 23 učenika u prvi razred – ukupan broj učenika 194