Mesto:Buđanovci
Adresa:Nebojše Jerkovića 1
PTT:22421
Opština:Ruma
Telefon:022/447-214
Školska uprava:Novi Sad
Školski okrug:Sremski
Direktor:Mirković Đorđe
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:https://osnjerkovic.wordpress.com
Prvi e-mail:osbudj@ptt.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

 

M I S I J A

Mi smo mala seoska škola. U uslovima optimalne opremljenosti i dobre kvalifikacione strukture kadrova, pružamo profesionalnu podršku učenicima da postanu odogvorne i uspešne osobe. Sarađujemo sa svima, a posebno sa roditeljima dece koja imaju teškoće u učenju i razvoju.

Negujemo timski, saradnički rad i takmičarski duh, međusobnu toleranciju, poštovanje, prijateljstvo, pozitivan odnos prema nacionalnim, kulturnim i estetskim vrednostima, pozitivan socijalni odnos, radne navike, kulturu ponašanja, solidarnost na delu …

 

V I Z I J A

Želimo da budemo bezbedna i lepo uređena škola u koju će deca rado dolaziti i koju će pamtiti po lepom.

Ulagaćemo i dalje u vaspitanje dece u cilju usaglašavanja stavova prema vaspitanju i obrazovanju, na relaciji roditelj-škola.

Podizaćemo nivo znanja, veština, navika dece, ulagatiu modernizaciju nastave, stalno stručno usavršavanje, vannastavne aktivnosti i dalju saradnju sa okruženjem.

Posebno ćemo nastojati da razvijemo tolerantno, nenasilno, solidarno ponašanje, pozitivne emocionalne doživljaje i podignemo nivo kulturne svesti.

Obezbedićemo jednake uslove za optimalan i kvalitetan razvoj svakog učenika ponaosob u skladu sa njegovim mogućnostima, sposobnostima i potrebama, koristeći kadrovske, stručne, prostorne, nastavne i finansijske kapacitete.