Mesto:Ivanovo
Adresa:29. Novembra 56-58
PTT:26233
Opština:Pančevo
Telefon:013/629-106
Školska uprava:Zrenjanin
Školski okrug:Južnobanatski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://osmosapijadeivanovo.weebly.com
Prvi e-mail:osivanovo@madnet.co.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

ОСНОВНА ШКОЛА „MOŠA PIJADE“  IVANOVO

 

Место: Иваново

Општина : Pančevo

 

Адреса:  29.новембра 56

              26233 Иваново

 

Телефон: 013/ 629 – 106

Телефакс: 013/ 629 – 106

е-маил:  осиваново@маднет.цо.рс

Wеб : –    

 

Зграде наше школе зидане су далеке 1888. године, још у доба Аустроугарске монархије. Прва генерација ученика завршила је први разред школске 1890/1991. године. Од завршетка Првог светског рата до 1941. године, школа је радила под називом „Државна народна школа Краља Александра И“ у Иванову. У оквиру школе било је и забавиште. Настава се изводила на три наставна језика: српском, мађарском и немачком. За време Другог светског рата ученици су имали наставу са прекидима, да би од 1. септембра 1944. године почео редован рад на српском и мађарском језику. Касније су уведена комбинована одељења за ниже разреде, а потом и за пети и шести разред, у којима се настава одвијала само на српском језику. Ученици су седми и осми разред похађали у школи у Омољици. Школске 1961/1962. године отворено је одељење седмог, а школске 1962/1963. године и одељење осмог разреда. Одобрењем С.О. Панчево од 15. марта 1965. године до данас школа ради под називом „Моша Пијаде“. Школа је и данас осмогодишња и броји 89 ученика, 82 ученика од првог до осмог разреда и седморо деце у предшколској установи која ради при школи (школска 2007/ 08.).

 

ДИРЕКТОР

 

Име и презиме: Сања Симић

Телефон: 013/ 629- 106

е-маил: сања77@панет.цо.yу

 

Биографија:

Рођена 06. 01. 1977. у Панчеву са пребивалиштем у Омољици. Дипломирала на Географском факултету у Београду 2002. године са стеченим звањем дипломирани географ. Као наставник географије од 2002. године радила у ОШ „Моша Пијаде“ Иваново и ОШ „Ђорђе Филиповић“ Плочица. Од новембра 2006. је на функцији в.д. директора школе, а од марта 2008. изабрана је за директора школе.

 

ШКОЛСКИ ОДБОР:

 

председник школског одбора: Станимир Томић

телефон: 013/ 629- 016

е-маил:

остали чланови школског одбора: Јожеф Келе, Петар Чеке, Золтан Бисак, Ержебет Пал, Валерија Томић, Бојана Чокан, Весна Фишер и Јулијана Василчин.

 

Језичка структура:

Наставни језици: српски jezik

Материњи језик са елементима националне културе: мађарски и бугарски језик

Страни језици: енглески и немачки језик

 

ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

 

школе у земљи са којима сарађује:

 

  • ОШ „ Доситеј Обрадовић“ Омољица

  • ОШ „ Олга Петров“ Банатски Брестовац

  • ОШ „ Ђура Филиповић“ Плочица

школе у иностранству са којима сарађује:

 

Програми и пројекти у току:

 

У оквиру Школског развојног планирања, одобрен је  пројекат за покретање школског листа „Основац“. До сада је  издато 5 бројева а наредни је у припреми. С тим у вези основана је фото и литерарна секција у које је укључен велики број деце.

 

 

Специфичности:

Основна школа „Моша Пијаде“ ради у мултиетничкој средини. Становништво претежно чине Мађари и Бугари. У тежњи очувања и неговања традиције различитих етничких група које живе у нашем селу, школа је остварила успешну сарадњу са амбасадама Мађарске и Бугарске. Упркос тешкој материјалној ситуацији и лошим условима за рад (стара зграда, лоша опремљеност школе савременим наставним средствима, непостојање фискултурне сале, изолованост средине, итд.), можемо се похвалити успехом наших ученика што показују резултати постигнути на такмичењима, квалификационим испитима за упис у средње школе и добар успех и владање у средњим школама. Неки од наших бивших ученика данас су запослени у школи и доприносе развоју и образовању нових генерација.