Mesto:Debeljača
Adresa:Servo Mihalja 32
PTT:26214
Opština:Kovačica
Telefon:013/665-448
Školska uprava:Zrenjanin
Školski okrug:Južnobanatski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://osmosapijadedebeljaca.nasaskola.rs/
Prvi e-mail:osdeb@panet.co.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

ОСНОВНА ШКОЛА „MOША ПИЈАДЕ“ – DEBELJAČA

 

Место: Дебељача

Општина : Kovačica

 

Адреса: Серво Михаља 32

             26214 Дебељача 

 

Телефон: 013/665-060; 013/665-447; 013/665-448

Телефакс: 013/665-447

е-маил: осдеб@панет.цо.yу      

Wеб : –

 

Село је настањено 1794. а после изградње реформатске цркве 1799. počinje sa radom i škola koja je bila u okviru crkve.1872 školu pohađa 369 učenika koji su bili raspoređeni u dva razreda. Školovanje se obavljalo u dve školske zgrade.U velikoj školi (1855) i u takozvanoj maloj školi (1799) koja se nalazila na mestu današnje školske zgrade i koja je 1830 izgorela a 1838. ponovo izgrađena.

 

Након завршетка другог светског рата 1945/46 нижи разреди су били у посебном директорству, док пети, шести и седми разреди су спадали у оквир прогимназиума након чега су ученици полагали малу матуру и занатлијска школа која је од 1945 године добила нови школски наставни програм а називала се Стручна школа за ученике у индустрији и занату у Дебељачи. 1950/51. школство  захвата нова реформа и креће осмогодишње школовање популарно названо Осмолетка.Те године дебељачка школа узима име народног хероја Моше Пијаде и од тад се назива Школа за опште васпитање и образовање Моша Пијаде Дебељача.У 60`-им годинама СИЗ за образовање општине Ковачица одваја средства за изградњу нових школских установа на територији општине, и 1969 u ulici Servo Mihalj i na trgu Maršala Tita izgrađuje se nova (današnja) školska zgrada.1980/82. na školsku zgradu dograđeno je još četiri učionice i jedan nov sporedan ulaz u zgradu.Školstvo doživljava 1978. godine novu reformu, i otvara se odeljenje IX. i X. razreda Zajedničkog srednjeg vaspitanja i obrazovanja kao istureno odeljenje Kovačičke srednje škole do 1983. godine.

Данас школа има укупно 24 одељења.16 на српском и 8 на мађарском језику.Наставно васпитни рад врши се у две смене и запошљава 52 радника.

 

ДИРЕКТОР

 

Име и презиме: Жива Стојанов

Телефон: 013/665-060

е-маил: осдеб@панет.цо.yу  

 

Биографија:

Стојанов Жива.Директор школе рођен је 27.01.1946 год. у Зрењанину.Наставник је физике и професор техничког образовања.Радио је у Основним Школама ,, Вук Караџић,, -Крушић и ,,Ђура Јакшић,,-Међа по годину дана.Од 1970 год. радио је у гимназији ,,Михајло Пупин,,-Ковачица, као професор а од 1990 год. до 1994 год.је био директор гимназије.

Од 01.01 1994 је директор Основне Школе ,,Моша Пијаде,, у Дебељачи.

 

ШКОЛСКИ ОДБОР:

 

председник школског одбора: Илона Мразница

телефон: 013/665-448

е-маил: осдеб@панет.цо.yу

 

остали чланови школског одбора:

 

 • Вјерка Томашик
 • Јанош Бакатор
 • Илона Савић
 • Драгица Радосављев
 • Ласло Видач
 • Михаљ Бечеи
 • Јожеф Физер
 • Стеван Цинцар

                                                   

Језичка структура:

Наставни језици: српски i mađarski jezik

Материњи језик са елементима националне културе:  мађарски

Страни језици: енглески и немачки језик

ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

 

школе у земљи са којима сарађује:

 • Основна Школа ,, 10. Октобар,, Хоргош

 • Основна Школа ,,Сава Жебељан,,Црепаја

 • Основна Школа ,,Млада Поколења,,Ковачица

школе у иностранству са којима сарађује: „Кистéрсéги искола“ Мезеберењ, Мађарска

Програми и пројекти у току:

 • Неговање мађарског И ромског језика са елементима националне културе

 • Школски развојни план под називом,,Будућност је у нама,, у чијем склопу је формирана мултимедијална учионица и израђује се школски лист.

 • Самовредновање школе у чијем склопу смо укључени међу првима као пилот пројекат.До сада су обрађене две области (ресурси и постигнућа ученика).

 

Специфичности:

Наша Основна Школа ,,Моша Пијаде,, пре свега се истиче својом двојезичном наставом и међусобном толеранцијом међу ученицима.

Наставни кадар Наше школе се у последње време изузетно подмладио и младалачки дух наставника се позитивно одражава и на међусобну сарадњу на релацији наставник-ученик јер се спој младости И искуства веома позитивно одражава на целокупну наставу.