Mesto:Futog
Adresa:Rade Končara 2
PTT:21410
Opština:Novi Sad
Telefon:021/299-2268
Školska uprava:Novi Sad
Školski okrug:Južnobački
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.osmiroslavantic.edu.rs
Prvi e-mail:osmiroslavantic@neobee.net
Drugi e-mail:direktorantic@gmail.com
Facebook:
Do otvaranja zgrade Osnovne škole „Miroslav Antić“ futoški đaci su nastavu pohađali u više objekta u Futogu. Učenici od prvog do četvrtog razreda nastavu su pohađali na tri lokacije u zavisnosti od mesta stanovanja.

Bile su to neuslovne, stare zgrade sa patosima koji su premazivani prerađenim uljem. Učionice su zagrevane pomoću peći na čvrsto gorivo koje su se nalazile u učionicama. Uslova za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja nije bilo, nego su učitelji ove časove držali na livadama u blizini ovih zgrada i to samo kada su vremenske prilike to dozvoljavale. Opremljenost učionica nastavnim sredstvima svodila se na tablu i kredu.

Učenici od petog do osmog razreda od 1968. godine nastavu su pohađali u, te godine otvorenoj zgradi, Osnovne škole „Heroj Pinki“, bez obzira na mesto stanovanja tako da su neki učenici do škole pešačili i više od tri kilometra.

Osnovna škola „Miroslav Antić“ izgrađena je sredstvima mesnog samodoprinosa, a sa radom je počela 14. oktobra 1985. godine. Škola je u početku radila u sastavu Osnovne škole „Heroj Pinki“ a od 01. januara 1987. godine pod imenom Osnovna škola „Miroslav Antić“ u osnivanju.

ŠKOLA DANAS

Školska zgrada je veoma funkcionalna za rad, a projektovana je tako da se u njoj može organizovati savremena nastava iz svih nastavnih predmeta sa specijalizovanim učionicama. Prostorni uslovi za rad škole su veoma dobri.

Zgrada ima prizemlje i sprat, snadbeva se vodom iz gradske vodovodne mreže, ima izgrađene sanitarne čvorove koji su priključeni na gradsku kanalizaciju.

Školske 2005/2006. godine školu pohađa 1035 učenika od prvog do osmog razreda raspoređenih u 40 odeljenja (po 5 odeljenja u svakom razredu). Nastava se odvija u dve smene (parni razredi su u jednoj, a neparni u drugoj smeni).

 

 

Obrazovni vaspitni rad se odvija u 10 učionica za razrednu nastavu i 14 specijalizovanih učionica za predmetnu nastavu. Škola ima i 21 prostoriju za pripremu nastavnika koje su povezane sa kabinetima. Kabineti su klasično opremljeni i imaju mogućnosti za korišćenje audio- vizuelne tehnike.

Škola je od svog osnivanja imala veoma dobru saradnju sa lokalnom samoupravom, preduzećima iz Futoga kao i sa roditeljima. Pored redovnih nastavnih aktivnosti, u školi se posebna pažnja poklanja slobodnim i drugim aktivnostima. Zahvaljujući predanom radu učenika i nastavnika postignuti su mnogi uspesi u ovim oblastima.

Od početka rada škola je raspolagala savremenim nastavnim sredstvima. U početku su to bili grafoskopi, dijaprojektori, slajd projektori, projektori za element filmove, personalni računari „Misedo“, televizori, video rekorderi, kasetofoni,…Pored većine nabrojanih nastavnih sredstava škola danas raspolaže savremenom računarskom učionicom sa 13 računara u kojoj se izvodi nastava iz predmeta Osnove informatike i računarstva i Od igračke do računara. Veoma dobro su opremljeni kabineti za izvođenje nastave fizike, hemije, geografije, biologije itd.

 

 

Škola ima i modernu fiskulturnu salu sa tribinama i svlačionicama, ukupne površine 420 m2. Sala je opremljena i ima sprave po normativu kao i opremu za pojedine sportove (odbojku, košarku,fudbal…). Školski hol (460 m) je prostorija bez koje se ne bi mogao u potpunosti realizovati dnevni, kulturni i društveni život škole. Od ostalih prostorija u školi postoje:

 

– školska biblioteka, sa oko 13000 knjiga, koja je istovremeno i čitaonica.
– školska kuhinja i trpezarija sa 250 mesta;

– za produženi boravak obezbeđena je jedna prostorija

– nastavnička zbornica
– 6 kancelarija za upravu škole;
– arhiva;
– čajna kuhinja;
– prostorija za pomoćno tehničko osoblje;
– sanitarni čvorovi i
– kotlarnica

Za potrebe škole izgrađeni su i sportski tereni za fudbal, košarku, odbojku, rukomet, atletske staze, prostori za skok u vis i dalj i bacanje kugle. Celokupan otvoreni školski prostor posle nastave koriste mladi van škole za bavljenje sportom i rekreacijom.

Na školskom placu su , osim sportskih terena, uređeni parking prostor kao i zelene površine. Na travnjacima oko škole završen je projekat „Igralište – učilište“.