Mesto:Ušće
Adresa:Ul. Miluna Ivanovića bb
PTT:36342
Opština:Kraljevo
Telefon:036/543-0618
Školska uprava:Kraljevo
Školski okrug:Raški 1
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:https://osmilunivanovic.wordpress.com
Prvi e-mail:milunskola@yahoo.com
Drugi e-mail:
Facebook: