Mesto:Amajić
Adresa:Amajić bb
PTT:15318
Opština:Mali Zvornik
Telefon:015/466-008
Školska uprava:Valjevo
Školski okrug:Mačvanski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://amajic.blogspot.com
Prvi e-mail:osam@inffo.net
Drugi e-mail:
Facebook:

Основна школа Милош Гајић у Амајићу покрива подручје пет села и то: Будишић, Амајић, Доња Трешњица, Читлук и Цулине.

Историјат шклства и образовања на овом подручју датира од 1842. године. Те године основана је школа у Доњој Трешњици, а затим 1909. године у Цулинама и 1922. године у Амајићу.

Године 1959. школа у Амајићу прераста у осмогодишњу школу.

Данас у свом саставу школа има издвојена одељења у Доњој Трешњици и Цулинама. Реч је о одељењима у комбинацији И и ИИИ, ИИ и ИВ разред.

У Доњој Трешњици су два издвојена одељења у наведеној комбинацији удаљена од матичне школе три километра. Иста ситуација је у Цулинама а удаљеност од матичне школе је четири километра.

Централна школа у Амајићу има једно одељење у комбинацији И и ИИИ, разред и четири чиста одељења од В-ВИИИ разреда.

Назив школе је: Основна школа „Милош Гајић“
Адреса: Амајић
Телефони: директор и факс: 015/466-008
Електронска адреса школе: osam@inffo.net
Вебсајт школе: www.my.inffo.net/osam.

Матични број: 17042149;

Регистарски број: 6156006231;

ПИБ:101362347.
Текући рачун: 840-1054660-94;