Mesto:Baroševac
Adresa:Ivanjdanska 56A
PTT:11565
Opština:Lazarevac
Telefon:8158725
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:Ljiljana Ilić
Telefon direktora:+381-118158-725
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.osmiloradlabudoviclabud.edu.rs/
Prvi e-mail:skolabarosevac@gmail.com
Drugi e-mail:
Facebook:https://sr-rs.facebook.com/pages/Osnovna-skola-Milorad-Labudovic-LabudBarosevac/127081030688319

O NAMA

ISTORIJAT

Osnovna škola ,,Milorad Labudović Labud“nosi ime narodnog heroja. Milorad Labudović Labud je rođen 21. novembra 1911. godine u selu Šekularu kod Berana. Gimnaziju je pohađao u Peći i Prizrenu i završio je sa odličnim uspehom. Filozofski fakultet,istorijska grupa,završio je na Beogradskom univerzitetu. Posle završetka fakulteta,1936. zaposlio se u Ministarstvu prosvete kao dnevničar. Februara 1941. godine je izbačen iz službe zbog revolucionarnog delovanja i boravka u zatvoru. Kada je počeo Aprilski rat 1941. godine,prijavio se u najbližu artiljerijsku jedinicu i pokušao da pruži otpor Nemcima na lazarevačkom putu. Bio je zarobljen i odveden u kragujevački logor,odakle je ubrzo uspeo da pobegne. Jula 1941. godine stupio je u Prvi šumadijski odred. Isprva borac i vodnik,Labudović je ubrzo postao komandir čete,a već krajem septembra komandant Trećeg bataljona. Pod Labudovim rukovodstvom bataljon je vodio žestoke borbe. Pri obnavljanju Prvog šumadijskog odreda ,,Milan Blagojević“,krajem aprila 1942. godine,postao je njegov komandant. Milorad Labudović je izgubio život u borbi s neprijateljem,25. /26. februara 1943. godine u Baroševcu kod Lazarevca.
Prva škola u Baroševcu počela je sa radom 1845. godine i to kao prva u srezu (mada se pretpostavlja da je u selu službovao učitelj još tridesetih godina devetnaestog veka). Pored baroševačkih,pohađali su je i učenici okolnih sela(Zeoke,Bistrica,Mali Crljeni i Trbušnica). Škola je imala tri razreda u kojima je radio samo jedan učitelj. Bila je internatskog tipa. Učenici su u školi noćivali (čak i oni iz Baroševca), a kući su odlazili samo za vreme praznika i raspusta. Usled povećanja broja učenika ukazala se potreba za izgradnjom nove,veće školske zgrade. Na inicijativu baroševačkog sveštenika Gligorija Gerasimovića ona je napravljena 1884. godine,a tada je prvi put otvoren i četvrti razred. Od 1886. godine umesto jednog,počela su raditi dva učitelja. Školska zgrada je pored dve učionice imala i stan za učitelja. Ovu školu više nisu pohađali učenici iz Trbušnice,pošto je i tamo počela sa radom ova ustanova. Godine 1950. izvršena je adaptacija ove školske zgrade,pošto je počela raditi kao osmogodišnja škola (to je u stvari sadašnja baroševačka stara škola). 1960. godine povećan je školski prostor dogradnjom tri učionice uz već postojeći baroševački Dom(tu građevinu danas nazivamo nova škola). Početkom devedesetih godina dvadesetog veka počelo se sa izgradnjom najnovije školske zgrade. Uz nju se gradi i sportska hala.