Mesto:Kuršumlija
Adresa:Toplička 14
PTT:18430
Opština:Kuršumlija
Telefon:027/381-124
Školska uprava:Niš
Školski okrug:Toplički
Direktor:Radica Jović
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:https://www.osmilojezakic.edu.rs/
Prvi e-mail:oszakic@medianis.net
Drugi e-mail:
Facebook:

Odlukom SO Kuršumlije je od 07. maja 1981. godine osnovana je OŠ „Miloje Zakić“ kao matična osmorazredna škola sa središtem u Kuršumliji. U svom sastavu te godine ova škola je imala izdvojeno odeljenje u Lukovskoj Banji i izdvojena četvoro-razredna odeljenja u Štavi, Seocu, Babici, Trećaku, Merćezu, Sagonjevu, Žuču, Konjuvi, Mačkovcu, Tmavi i Spancu.

 

Rešenjem SO Kuršumlija br. 01-610-17/8 od 07.05.1981.godine osnovana je Osnovna škola „Miloje Zakić“ u Kuršumliji. Škola je locirana u naselju „Rasadnik“ i u svom sastavu je imala 12 izdvojenih odeljenja i to: osmorazredno odeljenje u Lukovskoj Banji i četvororazredna odeljenja u selima: Štava, Seoce, Babica, Trećak, Merćez, Sagonjevo, Žuč, Konjuva, Mačkovac, Tmava i Spance. Kako su se sela praznila tako se smanjivao i broj đaka pa su jedno po jedno izdvojeno odeljenje prestajalo sa radom. Već po završetku školske 1981/82 sa radom su prestale škole u izdvojenim odeljenjima u Spancu i Trećaku. Izdvojena odeljenja u Štavi i Sagonjevu prestale su sa radom školske 1986/87 godine s tim što je izdvojeno odeljenje u Štavi ponovo počelo da radi školske 1995/96 godine, da bi zbog toga što više nije imalo dece prestalo da radi školske 2007/08 godine. Školske 1987/88 godine prestaje sa radom izdvojeno odeljenje u Babici, ali je ponovo počelo sa radom školske 1995/96 godine i nastava se izvodila do školske 1998/99 godine kada nije više bilo učenika. Izdvojeno odeljenje u Merćezu se zatvara školske 1987/88 godine ali ponovo počinje sa radom 2005/2006 godine. Školske 1996/97 godine prestaje sa radom i izdvojeno odeljenje u Konjuvi. Izdvojeno odeljenje u Tmavi prestaje sa radom školske 2004/05 godine. A izdvojeno odeljenje u Seocu prestaje sa radom školske 2005/06 godine tako da se nastava sada izvodi samo u četiri izdvojena odeljenja: Lukovska Banja, Merćez, Žuč i Mačkovac. Zbog daljeg smanjenja broja učenika i ovim izdvojenim odeljenjima preti prekid u radu. Takođe i u matičnoj školi u Kuršuliji dolazi do smanjenja broja učenika i odeljenja.